10. oktober

1900: Mariatårnet på Ribe Domkirke er færdigt Iflg. En notits i Ribe Stiftstidende, er Mariatårnet på Ribe Domkirke nu færdigt. Iflg. En artikel i Vestjyllands Socialdemokrat 14.05.1898, var planen, at det skulle ha været færdig i sommeren 1899 1958: Et…

9. oktober

1641: Maren Spliid dømmes for hekseri. Maren Splid dømmes for hekseri. Voteringen endte 5 for og 3 imod 1659: Hans Jensen Vandel, den ældre dør, 56 år gammel. Eller Wandal. Søn af Jens Iversen Wandal og Marine Pedersdatter Baggesen. Gift…

3. oktober

1772: David Grønlund bliver beordret til at tage sæde i en kommission. Kommissionen skal forfatte en ligning over Ribe bys indkvartering efter indbyggernes grundtakst og næring 1863: De første gasblus tændes. De første gasblus tændes 1928: Munketorvets anlæggelse begyndtes. Munketorvets…

27. september

1729: Ancker Anckersen, Dr.med. Beskikkedes som landfysikus og provincialmedikus i Ribe Stift. Og samtidig som stadfysikus i Ribe by. I 1732 fik Ancker Anckersen borgmester Carstensens gård. (Borgmester Caspar Christian) Gården var placeret i Sortebrødregade og strakte sig i nord…

26. september

1903: Opsætning af mindesten i marmor på Grønnegade 4. På pladen står: Her og paa nabogrunden mod nord laa Ribe raadhus i c. 300 aar indtil 1709. 2den marts 1460 blev Kong Christian I herfra udraabt som landsherre i Slesvig…

25. september

1953: Valdemarskolens Indvielse. Video fra indvielsen, ved at klikke på denne sætning 1977: Dykkere leder efter det gamle vadested over Ribe Å, fra før 1250 1978: Valdemarskolens 25 års jubilæum. Blev afholdt helt i elevernes tegn med boller og sodavand…

23. september

1906: Første el-lys tændes , uden for elværket på Midtmøllen, i købmand Henrik Jensens butik 1917: Prof. Arkitekt H.C. Amberg, 80 år. Amberg er arkitekten bag Ribe Domkirkes restaurering i 1904, Rådhuset og postgården. Til restaureringen af Ribe Kloster, har…

20. september

1584: Historiker Hans Svanning dør i Ribe. Efterlod sig en danmarkshistorie på latin, omfattende tiden fra Kong Dan til Chrisiern den andens død, men den er ikke bevaret. Ud over skriftlige kilder, menes Hans Svanning at have brugt monumenter i…

19. september

1600: Ny stormklokke i Ribe Domkirke. Vi er i en tid, hvor det åbenbart ikke har været helt let at datofastsætte korrekt. Blandt dem i byen, der registrerer begivenheder, er forskellige datoer for samme begivenheder nævnt. Også for datoen for…