21. maj

1959: Borgmester i Hjørring og bogtrykker H. Fr. Bjørn dør, 68 år gammel Stammede fra Ribe 1967: Tulipanoptog 1967 2000: Tulipanoptog 2000 2010: Tulipanfeste 2010 2018: Tulipanoptog 2018. Årets tema er Ringenes Herrer 2020: Der skulle være afholdt Folkemøde i…

20. maj

1806: Frederik Martin Kümmel, Købmand, dør. Havde en tid påtaget sig Skibbroens renholdelse, men blev af byens eligerede borgere kritiseret for sit arbejde i 1794 1959: Bedford karavanen passerer Ribe. Kommer fra Portugal og Italien og passer General Motors Forhandler…

19. maj

1340: Skriftlig aftale om at Kong Valdemar 4. Atterdag får Ribe og Riberhus Slot i medgift. Kong Valdemar 4. Atterdag skal gifte sig med Hertug Valdemar 3. af Slesvigs søster Hedvig. …. Og når brylluppet bliver fuldbyrdet, og han har…

18. maj

1953: Tulipanfest 1953 1958: Tulipanfest 1958. 25.000 menes at have deltaget 1974: Tulipanfest 1974 Starter 2010: Toldboden sat til salg. Sydvestjyske Museer har sat Overdammen 12 til salg 2018: Fakta, Trojels Knæ 2 lukker. Som en del af en større…

14. maj

1602: Niels Pedersen Krag dør. Søn af Peder Krag og Karen Sørensdatter Klyne. Gift første gang med Kjønne, datter af Michel Skriver i 1578 – ægteskabet opløst i 1588. Anden gang med Else Mule i 1591 1958: Brand i huset…