Tilbageblik : 9. april 1940

Ripensere stod op tidligt om morgenen d. 9. april og hørte det – Danmark var blevet besat af det frygtede Tyskland. Først kom en stor armada af tyske fly på vej mod Norge, og derefter kom der mere lavtgående jagere,…

Tilbageblik: Ribe 9. april 1940

Af forhenværende politifuldmægtig A. Z. Thiim, Vestkysten kronik 8.4.1960 (Kronikken indeholder nogle taktiske betragtninger omkring de danske troppers placering og disponeringer op til d. 9. april A. Z. Thiim ikke er enig i. Her gengives de personlige oplevelser af 9.…

En Dag i Ribe 1864

Emma Reinholm, Ripenser-Bladet, august 1920. (Digital konvertering) Hvor var året 1864 et trangt og alvorligt år for alle Danske, og hvor oplevede vi meget svært her i vor lille By. Indkvartering havde vi altid. Tropper drog ind, og Tropper drog…

Tilbageblik: Da Ribe skulle plyndres i 1864

Vestkystens Kronik d. 22. februar 1946 af Journalist K.H. Rosenstand Gamle folk i Ribe kan endnu berette om den alvorlige dag i 1864, da der var fare for, at Ribe skulle plyndres. Byen var besat af ungarere og østrigere. Medens…

Tilbageblik: 1. marts 1900

Landpost Enevold Nielsens hest blev forleden dag sky for en forbikørende vogn, hvilket havde til følge, at postvognen væltede. Det lykkedes dog posten at holde hesten, så der ikke skete nogen større skade. (Kilde: Ribekalenderen 2000)

Dronning Dagmar statuen flyttes til Esbjerg

Allerede før projektet med Dronning Dagmar statuen blev realiseret tilbage i staren af 1900, var der uenighed om, hvor statuen skulle placeres. Og uenigheden stoppede faktisk ikke efter Dronning Dagmar var kommet på plads. Inden Ribes byråd i 1921 gik…

Link