Kategori: Tilbageblik

Tilbageblik: Omkring et gammelt Ribebillede

VESTKYSTEN’s kronik d. 30.6.1948 af Journalist K.H. Rosenstand På mit bord ligget et gammelt billede fra Ribe Havn. Det synes at stamme fra 60erne eller 70erne i forrige århundrede og det fortæller et og andet om de svundne tiders Ribe.…

Tilbageblik: Russerne kom til fods i Vadehavet

Vestkysten d. 28. november 1978 – Jeg har tit stået ved Kammerslusen og set, hvordan russerne kom vandrende gennem Vadehavet. De var forkomne og våde, og de skulle videre til Bramming, før de følte sig sikre. Men også i Ribe var…

Tilbageblik: Da dødsdommen fældes over Ribe Nørreport

VESTKYSTENs Kronik d. 24.4.1942 af Journalist K.H. Rosenstand Medens man i nutidens Ribe på alle måder hæger og værner om de endnu bevarede arkitektonisk værdifulde gamle bygningsværker, var sansen for de kulturelle og historiske værdier, der ligger i fjerne tiders…

Tilbageblik: Vi smider ikke det skidne vand væk

Ribe Folkeblad fredag d. 27. oktober 1978 86-årige Kresten Petersen, Mellemdammen 19, kan lørdag fejre 50 års jubilæum som selvstændig manufakturhandler. Vel at mærke er han i stand til at fejre dagen i fuld vigør, idet han i kompagni driver…

Tilbageblik: Catharinæ kirke rettet 75 cm. op

Ribe Folkeblad d. 28. oktober 1978 Imponerende restaureringsarbejde fra 1918 til 1932 Et stort og imponerende restaureringsarbejde, der vel nok havde sit højdepunkt i 1920, er en stærkt medvirkende årsag til, at Sct. Catharinæ kirke på søndag sammen med klostret…

Tilbageblik: Sønderport nærmere undersøgt og tegnet

Vestkysten 21. september 1978 Den antikvariske samling i Ribe har nu afsluttet undersøgelserne i forbindelse med udgravningen af den gamle Sønderport i Ribe. Murresterne er blevet opmålt, og man har dannet sig et indtryk af portens placering. Her beretter Bodil…

Tilbageblik: Skiltekultur i gamle byer

Vestkystens Kronik d. 30. 8. 1940 af Journalist K.H. Rosenstand Det er med nogen ængstelse, at elskere og beundrere af det gamle Ribes bybillede bemærker, hvorledes valget af skiltene på forretningsbygninger, det være sig på håndværkernes eller de andre næringsdrivendes…

Tilbageblik: Kendte Ribe-Navne omkring en gammel slippe

Vestkysten d. 1.3.1940, af Journalist K.H. Rosenstand Fra Sortebrødregade i Ribe ned mod det gamle Tvættested ved åen, der en gang benævntes med navnet ”Talkes Vandbro”, fører den dag i dag en af Ribes morsomste slipper, der bærer det ejendommelige…