Kategori: Kend Din By

Kend din by: Præstegade 7

Huset er nok ikke lige umiddelbart det man tænker først på, når man siger Ribe. Eller Præstegade for den sags skyld. Men naturligvis har huset en historie. Og lidt af den kommer her: 25. juli 1978 skriver Vestkysten: Et af…

Kend din by: Gamle Huse i Ribe – Porsborg

Ved K H. Rosenstand, Ripenser-Bladet December 1919 (digital konvertering) — o — Medens Ribe er saa rig paa velbevarede gamle Bindingsværkshuse, er Tallet paa de ”Stenhuse” o: grundmurede Huse, der endnu er tilbage fra svundne Tider, kun ringe- Det mest…

Kend din by: Sct Peders Kirke i Ribe

Vestkysten d. 20. september 1940, af Journalist K. H. Rosenstand Ude på de grunde i Hovedengens baggrund, der i dag indtages af gartnerhaver, lå i en fjern fortid en lille kirke, der bar navnet ”Sct. Peder”. Den har antagelig været…

Kend din by: Det Gamle Apotek

Ribe Folkeblad d. 10. maj 1977 Den sidste ydre afpudsning af det gamle apotek i Ribe er nu færdig. Det er murene i gavlhuset som kan ses i apotekets gård, der har været genstand den senere tids restaurering og reparationsarbejde.…

Kend din by: Endnu en bank bygger øjebæ

Vestkysten 4. november 1960 under overskriften Gammel Ribebank i smuk nybygning Mandag morgen åbner en af landets ældste bank – Ribe Discontobank – i en smuk nybygning på v. Støckens plads. Den 105-årige bank har med denne nybygning fået smukke…

Kend din by: Den nye øjebæ i hovedgaden

Ribe Folkeblad d. 1. juni 1967 under overskriften ”Sydjysk Landmandsbanks udvidelse færdig” Den nye imponerende bankbygning er nyt smukt træk i bybilledet i Ribes hovedgade Arbejdet med opførelsen af Sydjysk landmandsbanks smukke og statelige bankbygning i Storegade er nu i…