Kategori: Ribe Krøniken sortering: Dag

16. maj

1928: Avisen påpeger at grunden til den dalende interesse for sport i byen, er manglen på en sportsplads Borgerskolens grund ved Kurveholmen nævnes som løsning, men at det vil kræve en dræning af engarealet, da der oftest er meget vand…

15. maj

1831: Fattiglemment Sigfride Stendahl bliver født 1854: Ejerskifte Torvet 1. Gæstgivergården på Torvet 1, er af Æddikebrygger Knutzen solgt til Postfuldmægtig Greisen for 14.000 Rbd. 1955: Tulipanfest 1955 1959: Ribe Samlestald udvides. Udvides med kontor og restauration 1960: Tulipanfest 1960.…

14. maj

1602: Niels Pedersen Krag dør. Søn af Peder Krag og Karen Sørensdatter Klyne. Gift første gang med Kjønne, datter af Michel Skriver i 1578 – ægteskabet opløst i 1588. Anden gang med Else Mule i 1591 1958: Brand i huset…

13. maj

1945: Folkemøde på Riberhus Slotsbanke for at fejre Danmarks genvundne frihed 1956: Tulipanfest 1956 Tulipanfesten afholdes for 5. gang 1958: Ribe Kommune er gået i gang med at undermuring af Torvet 2, Weis Stue. En del af murene er i…

12. maj

1767: Johannes Ditlev Goldt bliver tolder Gift med Cathrine Kjerrumgaard 1899: Stiftende Generalforsamling Ribe Turistforening Ca. 40 var mødt op 1952: Den første Tulipanfest afholdes 1957: Tulipanfest 1957 1967: Reklame med FREMs fabrik i Hundegade 1969: Det nye postkontoret Sct.…

11. maj

1959: Kolonialhandler, Holger Mogensen, Saltgade, 60 år. Gift med datter af slusemester Møller, Ribe Kammersluse 1959: Dødsannonce Marie Madsen, født Mathiesen, 94 år, Ribe Alderdomshjem 1965: Bentzons Boghandel, 100 års jubilæum 1993: Ekstraordinær generalforsamling i Ribe Teaterforening. Foreningen er i…

10. maj

1674: Ludvig Pouch bliver gift med Elisabeth Kragelund Elisabeth er datter af biskop Kragelund, der indbød alle provsterne til brylluppet. Ludvig og Elisabeth fik sammen datteren Dorthe Margrethe Pouch 1860: Christian Giørtz, fabrikant, dør 60 år gammel .Dør i sit…

9. maj

1548: Kongebrev til reformatoren, Biskop Hans Tausen. Det beordres, at de værdige trængende skal gå med et tegn oppe på brystet og skolepeblinge skal gå med hætte, for at folk kan kende dem, de bør give almisse 1899: Første indledende…

8. maj

1681: Bagge Baggesen dør, 66 år gammel i Ribe Råd- og købmand i byen. Gift med Kirsten Hansdatter Friis. Rådmand fra 1655 og ejer af gården Holkjer 1808: 3 lette franske infanteriregimenter kommer til Ribe For at afløse de spanske…

7. maj

1950: Klubbens Hotel brænder. Tagbrand Klubbens Hotel 1960: Dødsannonce, Typograf Julis Larsen, 76 år. Gift med datteren til den kendte snedkermester Thomsen 1991: DR rykker ind i Ribe med 12-14 mand og 3 kameraer. Der er tale om prøveoprettelser og…