Kategori: Ribe Krøniken sortering: Dag

1. december

1607: Byggekontrakter indikerer at Borgertårnet får det udseende vi stort set kender i dag. Præcis dato ukendt. Der bliver anlagt gulv på toppen af Borgertårnet, således at man kan nyde udsigten fra toppen af det. Under restaureringen i 1883-85, er…

30. november

1780: Mette Marie Povelsen dør, barnløs. Mette Marie var gift med præsten Ole Bagger. Dagger af kunstmaler Hans Poulsen og Anne Cathrine Jacobsdatter Bonum 1955: Frk. Amalie Termansen påkørt i stærk tåge. Alvorlig kvæstet efter påkørsel i tæt tåge. Slagtermeste…

28. november

1630: Man opdager mærkelige skrifttegn på en rude i byfoged Ditlev Hansens hus Vi er i en tid med megen overtro, hvorfor byen har netop Jens Dinesen Jersin som Biskop. Skriften som man opdagede på rudeen satte således borgerskabet i…

27. november

1797: Michel Pedersen Barsballe, Farver, dør Gift med Maren Jepsdatter Foersom 1825: Stormflod Stormflod – 5,33 meter 1932: Efter snart 15 års restaurering indvies Sct. Catharinæ Kirke 1960: Sølvbryllup vogmand Carl Varming og hustru, Maren, Gravsgade

21. november

1789: Margrethe Jensdatter Baggesen dør, 97 år gammel. Gift med Rektor Christian Falster 1821: Christian Giørtz tager borgerskab i Ribe Født i Ringkjøbing – stod i lære i Flensborg. Slog sig ned i Ribe i november 1919. Beskrives i sin…

20. november

1303: Pave Benedikt II stadfæster oprettelsen af Puggaards Skole 1928: Det meddeles at Hotel Dagmar nu er færdigmonteret med centralvarme 1978: Foto af de to nye fløje på Ribe Katedralskole Musiklokale og Naturfag, fysik, biologi og geografi 1993: 4000 til…

16. november

2021: Der afholdes valg til Esbjerg Byråd. Fra Ribe vælges: Anders Rohr Jørgensen (V), Karen Sandrini (S), Jørgen Ahlquist (S), May-Britt Andrea Andersen (C), Klaus Sandfeld (V), Tina Skov Larsen (V) og Mikkel Ammitzbøll (SF)

14. november

1859: Martin Theodor Lind får kongelig bevilling til apoteket 1901: Danielsens Tømmerhandel i Nygade brænder, samtidig med Stampemøllen. Betegnes som kæmpebrand, der kunne ses vidt omkring 1922: Stormflodssøjlen indvies 1955: Ribe Boligforening har 600 medlemmer 1960: Musikdirektør J. Poulsen, Præstegade,…

12. november

1644: Svenskerne har atter fået mod på at besætte Riberhus Slot og det sker 1745: Christian Carl Brorson bliver født på Ribe Bispegaard. Søn af salmedigter Hans Adolf Brorson 1842: Stiftamtmanden indkalder til møde omkring nedrivelse af Nørreport. Porten fra…

11. november

1561: Hans Tausen dør i Ribe 1577: Ditlev Hansen Guldsmed observerer en stor komet på himlen. Han er ikke den enste, der har registeret dette. Vi er i en tid med stor overtro, og Ditlv Hansen har tilføjet et notat…