Kategori: Ribe Krøniken sortering: Dag

18. august

1939: Børnehjælpsdagen i forbindelse med Folkefesten 1981: Lyksaglighed sat i stand. Der er tale om drueklassen hængende på Overdammen 8. Ebbe Bertelsen har det sidste års tid sammen med møbelsnedker Bruun restaureret drueklassen fra 1800-tallet 1983: Karl Riekehr, Gravsgade, 70…

17. august

1956: Ny servicestation på Banegårdspladsen Odins Plads. Opført på brandtomten efter Crome og Goldschmidts fabrikker (Saboteret under WWII) 1959: Holger Petersen, Tangevej, 75 år. Kom til Ribe i 1912 og drev elektricitetværket på Midtmøllen i mange år 2005: Ribe Amtsråd…

15. august

1326: Kong Valdemar III stadfæster Ribes privilegier 1404: Hans Flemming, borger i Ribe, udlejer sin hustrus grundstykke i Bredegade til præsten hr. Hans Ryge for livstid mod en årlig leje af fem skilling sterling 1407: Erik af Pommern sin Søster…

14. august

1924: Enkefru Sofie Termansen dør, 97 år gammel Sophie Termansen var født den 31. Januar 1826 i Flensborg som Datter at Skibsfører Johan Peter Noack, og hun var Søster til Købmand Noack i Ribe, hvis Søn, som bekendt, er den…

13. august

1928: Under en udflugt til Kammerslusen, glider Toldkarl Hans Nielsens kone på båden og mister livet 1929: Avisen beretter, at det nye bindingsværkshus, Puggaardsgade 4 nu er 1. salgs højde 1939: Ribe Friluftsbad ved Havedal indvies 1939: Folkefesten åbnes med…

12. august

1644: En styrke af Prins Frederik III rytteri ankommer til byen. Rytteriet blokerer Riberhus og lader kanoner hejse op i Domkirken og begynder at beskyde svenskerne på Riberhus 1968: Byrådet vedtager at oprette børnehaveklasser. På byens to kommunale skoler; Valdemar…

11. august

1928: Møllebygger, P. Petersen, Nederdammen, 70 år 1929: Arkivar Termansen går til Esbjerg i en alder af 72 år. Avisen benævner det en god præstation 1939: Journalist K.H. Rosenstand Kronik i Vestkysten. Under overskriften Langebro – en forsvunden Ribe-idyl. Fortæller…

8. august

1919: Fællesdyrskue 8. og 9. august 1947: Rosenstand Kronik i Vestkysten om Snagdal. En tidligere Kannikeresidens hvor det nuværende Klubbens Hotel, Skolegade 6 ligger 1956: Katedralskolens skolegård asfalteres 1969: Artikel fortæller, at der nu er kommet bænke i Elefantgraven ved…

7. august

1300: I et brev fra paven befales Biskop Kristjern at tage sig af helligåndsgården i Sct. Laurentiigade. Helligåndsgården er et hospital. Biskop Kristjern er Puggaards stifter 1582: Jens Andersen Guldsmed udnævnes til borgmester 1716: Nicolaj Villumsen Ries bliver rådmand. Senere…

6. august

1928: Kosmorama viser filmen Allahs Have. Ribes første biograf på hjørnet af Overdammen 7 og Fiskergade. Havde adresse her fra 1907 til 1934 1931: Ribe Dyrskue 1931 1960: Folkepensionist Hans Lassen Sørensen, Jernkjærvej 13, dør under en spadseretur i Storegade,…