Kategori: Ribe Krøniken sortering: Dag

25. marts

1959: Foto af byggeriet af Valdemarskolen – 8 nye klasselokaler 1967: Restaurering af Weis Stue vil kommer til at koste 120.000 kr. Der indrettes også 6 ny værelser efter utallige forespørgsler fra hovedsagelig amerikanske turister 1967: Fabrikant, Marinus Hansen, Grønnegade…

24. marts

1960: Dødsannonce Marie Andersen Laursen, Nygade, omtrent 80 år gammel En af sønnerne er bøssemager Laursen 1972: Fotoudstillingen “Ribes Lyksaligheder” er åbnet på Quedens Gård 2022: Fakkeloptog for fred i Ukraine, med tale fra Biskop Elof Westergaard

23. marts

1808: Det spanske dragon regimentet Almanza (34 officerer, 36 underofficerer, 543 Mand, 567 heste) bliver indkvarteret i byen og i den nærmeste omegn. Napoleon har sendt frank, spanske og hollandske tropper mod Danmark, for at angribe Sverige 1959: Dødsannonce Arbejdsmand…

22. marts

1801: Efter flere årtier med lav og ingen aktivitet, har Stiftsamtmand Moltke fået sat liv i byens Borgerværn og på denne dag udnævner han Kaptajn v. Mylford til kommandør, og til løjtnanter: Gæstgiver Peter Ramsing, Købmand Bjerrum, Urmager Hans Peter…

21. marts

1621: Anders Pedersen Spandet dør. Dømt til ægteskab med Mette Andersdatter, efter at have forført denne. Lavede en del optegnelser over hændelser i byen; fødsel, dødfald, stormfloder. I 1617 mente han flere gange at have konstateret nedregnet blod i byen,…

20. marts

1959: Billede af udvidelse af Valdemarskolen – fløjen ud mod Simon Hansens Vej Tekst til billede: Byggeriet ved Valdemarskolen skrider nu hastigt fremad, og som det ses på billedet, vil man inden mange dage være så vidt fremme, så tømmeret…

19. marts

1644: Svenskerne besætter Ribe og Riberhus Generalmajor Karl Gustav Wrangel bor på Riberhus 1712: Johannes Ocksen bliver Biskop i byen Køber samme år Biskop Muus’ have mellem Skibbroen og Grønnegade. Men blev hurtigt forflyttet til Aarhus. 1948: Rigsdagen vedtager at…

18. marts

1685: Niels Jørgensen Seerup, magister og sognepræst, dør I 1653 købe han Anders Sørensen Vedels ejendom i Skolegade med Liljebjerget 1867: Ribe Amts-Skytteforening bliver stiftet 1928: Forsvarsbrødrene fejrer 40 års jubilæum Der flages overalt i byen 1956: Eli Tranholm, 60…

17. marts

1959: Fortsatte undersøgelse af vandkvaliteten i Friluftsbadet ved Engvej Sundhedskommissionen henviser til Sundhedsstyrelsens udtalelse d. 3. marts 1959: Hans Otzen, 80 år Rentier Hans Otzen, Sct. Jørgensvej, 80 år

12. marts

1410: Kong Erik 7. af Pommern stadfæster de privilegier, som er givet Ribe af tidligere konger 1918: Loven om Ribe Statsseminarium for kvinder bliver vedtaget (havde fra starten eller været for begge køn) 1929: Byrådsvalg, Ribe Kommune 1944: Antikvarisk Samlings…