Kategori: Ribe Krøniken sortering: Dag

29. maj

1259: Kong Cristoffer d. 1. myrdes i Ribe Domkirke 1734: Søren Nielsen Lund, byskriver, dør. Han førte protokollen meget dårligt. Både med hensyn til skønskrift og endnu mere med hensyn til sprog, sætningsdannelser og bogstavning. Navnlig af fremmedor 1898: Hele…

21. maj

1959: Borgmester i Hjørring og bogtrykker H. Fr. Bjørn dør, 68 år gammel Stammede fra Ribe 1967: Tulipanoptog 1967 2000: Tulipanoptog 2000 2010: Tulipanfeste 2010 2018: Tulipanoptog 2018. Årets tema er Ringenes Herrer 2020: Der skulle være afholdt Folkemøde i…

20. maj

1806: Frederik Martin Kümmel, Købmand, dør. Havde en tid påtaget sig Skibbroens renholdelse, men blev af byens eligerede borgere kritiseret for sit arbejde i 1794 1959: Bedford karavanen passerer Ribe. Kommer fra Portugal og Italien og passer General Motors Forhandler…

19. maj

1340: Skriftlig aftale om at Kong Valdemar 4. Atterdag får Ribe og Riberhus Slot i medgift. Kong Valdemar 4. Atterdag skal gifte sig med Hertug Valdemar 3. af Slesvigs søster Hedvig. …. Og når brylluppet bliver fuldbyrdet, og han har…

18. maj

1953: Tulipanfest 1953 1958: Tulipanfest 1958. 25.000 menes at have deltaget 1974: Tulipanfest 1974 Starter 2010: Toldboden sat til salg. Sydvestjyske Museer har sat Overdammen 12 til salg 2018: Fakta, Trojels Knæ 2 lukker. Som en del af en større…

14. maj

1602: Niels Pedersen Krag dør. Søn af Peder Krag og Karen Sørensdatter Klyne. Gift første gang med Kjønne, datter af Michel Skriver i 1578 – ægteskabet opløst i 1588. Anden gang med Else Mule i 1591 1958: Brand i huset…

13. maj

1945: Folkemøde på Riberhus Slotsbanke for at fejre Danmarks genvundne frihed 1956: Tulipanfest 1956 Tulipanfesten afholdes for 5. gang 1958: Ribe Kommune er gået i gang med at undermuring af Torvet 2, Weis Stue. En del af murene er i…

7. maj

1950: Klubbens Hotel brænder. Tagbrand Klubbens Hotel 1960: Dødsannonce, Typograf Julis Larsen, 76 år. Gift med datteren til den kendte snedkermester Thomsen 1991: DR rykker ind i Ribe med 12-14 mand og 3 kameraer. Der er tale om prøveoprettelser og…

6. maj

1960: Det nye automatiske bom anlæg på Tange- og Seminarievej tages i brug. Begge veje er omkring bomanlægget blevet udvidet 1962: Tulipanfest 1962 2017: Ugeavisen: Ribes sidste gadefejer er stoppet Ribes sidste gadefejer, Karsten Nielsen, 63 år er stoppet 2020:…

5. maj

1918: Restaureringsarbejdet på Sct. Catharinæ Kirke starter. Udføres af entreprenør Thomsen, Aalborg. Restaureringsarbejdet trækker ud i flere år, da projektet løber tør for penge flere gange 1945: Danmarks befrielse – billeder fra befrielsen i Ribe 1958: Fru Karen Marie Karskov,…