Kategori: Ribe Krøniken sortering: Dag

24. marts

1960: Dødsannonce Marie Andersen Laursen, Nygade, omtrent 80 år gammel En af sønnerne er bøssemager Laursen 1972: Fotoudstillingen “Ribes Lyksaligheder” er åbnet på Quedens Gård

23. marts

1808: Det spanske dragon regimentet Almanza (34 officerer, 36 underofficerer, 543 Mand, 567 heste) bliver indkvarteret i byen og i den nærmeste omegn. Napoleon har sendt frank, spanske og hollandske tropper mod Danmark, for at angribe Sverige 1959: Dødsannonce Arbejdsmand…

22. marts

1801: Efter flere årtier med lav og ingen aktivitet, har Stiftsamtmand Moltke fået sat liv i byens Borgerværn og på denne dag udnævner han Kaptajn v. Mylford til kommandør, og til løjtnanter: Gæstgiver Peter Ramsing, Købmand Bjerrum, Urmager Hans Peter…

21. marts

1621: Anders Pedersen Spandet dør. Dømt til ægteskab med Mette Andersdatter, efter at have forført denne. Lavede en del optegnelser over hændelser i byen; fødsel, dødfald, stormfloder. I 1617 mente han flere gange at have konstateret nedregnet blod i byen,…

20. marts

1959: Billede af udvidelse af Valdemarskolen – fløjen ud mod Simon Hansens Vej Tekst til billede: Byggeriet ved Valdemarskolen skrider nu hastigt fremad, og som det ses på billedet, vil man inden mange dage være så vidt fremme, så tømmeret…

19. marts

1644: Svenskerne besætter Ribe og Riberhus Generalmajor Karl Gustav Wrangel bor på Riberhus 1712: Johannes Ocksen bliver Biskop i byen Køber samme år Biskop Muus’ have mellem Skibbroen og Grønnegade. Men blev hurtigt forflyttet til Aarhus. 1948: Rigsdagen vedtager at…

18. marts

1685: Niels Jørgensen Seerup, magister og sognepræst, dør I 1653 købe han Anders Sørensen Vedels ejendom i Skolegade med Liljebjerget 1867: Ribe Amts-Skytteforening bliver stiftet 1928: Forsvarsbrødrene fejrer 40 års jubilæum Der flages overalt i byen 1956: Eli Tranholm, 60…

17. marts

1959: Fortsatte undersøgelse af vandkvaliteten i Friluftsbadet ved Engvej Sundhedskommissionen henviser til Sundhedsstyrelsens udtalelse d. 3. marts 1959: Hans Otzen, 80 år Rentier Hans Otzen, Sct. Jørgensvej, 80 år:

16. marts

1678: Jørgen Laursen Stub bliver udnævnt som By- og rådstueskriver Beskrives som dybt forgældet og døde i stor armod 1960: Dødsannonce Murer Marinus Hansen, Korsbrødregade 38, 63 år 1983: Driftsingeniør Peter Voetmann, Skovgade, 60 år 1993: Afslag på døgnbemanding af…

14. marts

1255: Christopher d. 1 giver Ribe Kirke erstatning for de jorder, der er blevet oversvømmet ved anlæggelsen af Kongens Mølle 1614: Else Kjeldsdatter dør. Første ægteskab med Anders Jepsen. Gift anden gang med Peder Pedersen, Spandet 1897: Christian Boldt bliver…