Kategori: Ribe Krøniken sortering: Dag

18. april

1681: Ludvig Pouch, Dr. med., Kannik og residerende medikus, dør. Læge, men havde også anlagt sig et bibliotek, men også et kunstkammer. Kunstkammeret forsvandt ved lægens død. Beskrives som en alsidig interesseret mand. Gift to gange. Første gang med Dorethe…

17. april

1535: Oluf Munch bliver biskop. Oluf Munch bliver biskop efter sin onkel Ivar Munch, men nåede ikke at blive udpeget af pavestolen inden reformationen satte en stopper for hans karriere. 1547: Kongen forbyder den den lille forstad/bysamfund Gravsogn. Det lille…

16. april

1883: Ribe Byråd vedtager at igangsætte reparation af Borgertårnet. På byraadets møde fremlagdes en skrivelse fra Indenrigsministeriet, hvori den forlangee erklæring over Kulturs-ministeriets yderligere bilag angående spørgsmålet om reparation af Domkirkens store Taarn. Byrådet vedtog med 5 stemmer mod 2…

15. april

1723: Hans Jessen Müller tager borgerskab i Ribe Født 1799. Sod i lære hos købmand Frederik Kolvig. Senere handelsbetjent hos købmand Hans Hansen Müller 1831: Fattiglemment Sigfride Stendahl bliver født 1933: Ribe Domkirkes ur er færdigt og bliver udleveret. Bliver…

14. april

1873: 3 grunde med huse i Puggaardsgade købes af Ribe Katedral Skole Anmodes om hurtig nedbrydning. Lige siden og også i 2017 er der indkørsel til skolegården her 1944: Rosenstand Kronik Svenskerne i Ribe – Et 300 aars minde. Journalist…

13. april

1315: Kong Erik 6. Menved forordner, at biskoppen og alle gejstlige personer og alle andre, af hvad stand de er, som ejer jorder i byen, skal bidrage til byens befæstning 1958: Konfekturehandlerske, Frøken Emma Vogt, Torvet, 50 år. Indehaver af…

12. april

1548: Marine undersøges af biskop Hans Tausens hustru, Ane Andersdatter og 16 andre kvinder, om hun har syndet Vi er i en tid, hvor der kæmpes mod løsagtighed. Marine er den pige, som Ib Nielsen har lokket. Undersøgelsen går ud…

11. april

1802: Kaptajn v. Mylford dør 1958: Dødsannonce Fru Oceana Grumsen, født Poulsen, 61 år gammel Født på Stillehavet. Søster til fiskerskipper Johan Poulsen 1959: Johannes Nissen, støberiarbejder, Korsbrødrgade, dør 65 år gammel Havde arbejdet næsten 25 år på Ribe Jernindustri.…

10. april

1959: Tilladelse til nedrivning af Von Støckens Plads 2 Ribe Diskontobank har fået tilladelse til nedrivning, men må ikke påbegynde nybygning før efter 1. august 2014: Coca Cola præsenterer Det usynlige kunstværk, der er en del af koncernen verdensomspændende kampagne;…

9. april

1940: Besættelse – A. Z. Thiim personlige beretning kan læses her: http://ribe.nu/?p=19041 1958: Mandøs gamle mejeri skal flyttes til Hjerl hede Et af landets ældste mejerier fra 1887 skal brydes ned og genopføres på friluftsmuseet Hjerl hede 1959: Morsomt 9.…