Kategori: Ribe Krøniken sortering: År

1513

1 januar: Grundet stormflod, må Kong Hans holde sig på Korsbrødregård. Han er ved lejligheden citeret for at sige: Kongen over alle Konger kan alene ved et element holde os indesluttet imod vor vilje, for ham alene må vi give os fangne

1507

8. september: I anledning af Maria’s fødselsdag, giver dronning Christine gråbrødrene i Ribe brød

1460

2. marts: I rådhuset i Grønnegade 4-6, bliver Kong Christian hyldet som hertug i Slesvig og greve i Holsten 5. marts: Ribebrevet bliver sluttet. Som en del af brevet, anerkendes Christian d. 1. som landsherre i Slesvig og Holsten. Begivenheden…

1443

7. januar: Christoffer Bayern afholder retterting i Gråbrødre Klosteret

1255

14. marts: Christopher d. 1 giver Ribe Kirke erstatning for de jorder, der er blevet oversvømmet ved anlæggelsen af Kongens Mølle

1242

2. april: Store dele af Ribe og Ribe Domkirke brænder ned Store dele af Ribe og Ribe Domkirke brænder ned

1145

13. juni: Biskop Elias stifter et domkapitel ved Vor Frue kirke

1127

Richiza af Polen og Magnus den Stærke bliver gift i Ribe. Årsagen hertil er ifølge Saxo, at Magnus’s far Kong Niels synes der var mange skibe i havnen og dermed rig mulighed for at købe varer.