7. august

1300: I et brev fra paven befales Biskop Kristjern at tage sig af helligåndsgården i Sct. Laurentiigade. Helligåndsgården er et hospital. Biskop Kristjern er Puggaards stifter

1582: Jens Andersen Guldsmed udnævnes til borgmester

1716: Nicolaj Villumsen Ries bliver rådmand. Senere rådstueskriver – 1738-40. 1742 blev han vejer- og accisemester. Gift med en datter af hospitalsforstander Evendorph

1904: Genindvielsen af Ribe Domkirke. Kong Chr. IX gæster Ribe i forbindelse med indvielse af Ribe Domkirke

1969: Antikvarisk Samling begynder undersøgelser og udgravninger for at finde Helliggravskirken. Kirken menes at have ligget i området mellem Tved Å og Seminariet

1991: 60 års jubilæum Ribe Brandvæsens gamle brandsprøjte. Ford 157 model AA. I 1990 arbejder en gruppe på at bringe bilen til oprindelig stand fra 1931

1993: Havnefest med 500 deltagere. 200 tyskere ankom med veterantog

1997: Cykelløbet Danmark Rundt’s 2. etape starter på Torvet. Med i løbet er Bjarne Riis, Jesper Skibby, Rolf Sørensen og Bo Heimburger

2007: Rejsegilde på Vittenbergskolen. Rejsegilde efter om- og tilbygning

2017: 1 af 3 hestevogne på vej over Mandø diget vælter og en 4 årig dreng omkommer. Drengen er en udenlandsk turrist, der får vognen ned over sig

Donkirkens genindvielse augsut 1904

Kong Christian den 9., der kører i karet gennem rekonstruktionen af Ribe Nørreport, der i august 1904 blev rejst i Dagmarsgade i forbindelse med Ribe Domkirkes genindvielse efter 10 års omfattende restaureringsarbejde.