Hvornår kommer kæmpevindmøllerne?

Områderne er udpeget og har været i høring. Men hvornår kommer de så?

Den sidste officielle udmelding fra kommunen er fra 8. december 2013.

Her refererer man på et møde d. 17. september 2013, hvor man besluttede at udsætte planen. Det sker fordi at Sundhedsministeriet i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse har iværksat en undersøgelse af de helbredsmæssige konsekvenser, af at bo ved siden af disse kæmpevindmøller.

Lige nu findes der ingen dokumenteret viden på området. Kun dokumentar programmer fra TV medierne. Det er disse programmer, der har fået politikerne til at iværksætte undersøgelsen.

Det er svært at sige, hvad denne rapport vil konkludere. Borgergruppen imod vindmøller i St. Darum referer til en del udenlandske undersøgelser, der alle peger på, at det har helbredsmæssige konsekvenser at bo inden for 1 til 2,5 km. af disse kæmpevindmøller.

Det der spiller ind er skyggerne fra vindmøllerne og larmen. Kæmpevindmøllerne larmer forholdsvis meget, når vinden tager fat i vingerne på dem.

Der har cirkuleret en tegning på Facebook, med reference til en amerikansk undersøgelse. Denne skulle há konkluderet, at der er sundhedsmæssige påvirkninger for dem, der bor inden for 6 km. radius af kæmpevindmøllerne.

En ting er hvad Sundhedsstyrelsens rapport konkluderer. Noget andet er, hvad lokalpolitikerne herefter konkluderer som konsekvens for kommunens vindmøller planer, ud fra rapporten.

Lad os sige, at de beslutter sig for at fortsætte.

Darums lokalrådsformand, Lars Jeppe Sørensen er kommet i strid modvind i sin hjemby. Ud over at være lokalrådsformand, er han også lodsejer.

Lars Jeppe Sørensen siger i en artikel i JV d. 19. marts 2015, at borgerne endnu ikke har tabt deres muligheder for at gøre indsigelse.

Først skal der laves en ny lokalplan og en såkaldt VVM vurdering. (vurdering af påvirkning af miljøet)

En opfattelse Ribe Stift deler og gør opmærksom på i deres korrespondance med Ribe.nu. Ribe Stift er i den specielle situation, at de kan nedlægge veto imod opsætningen af vindmøllerne.

Retten var der først gjort brug af. Men Esbjerg Kommune ændrerede deres vindmølleplan og det fik i første omgang Ribe Stift til at trække deres veto ret.

Ribe Stift giver i deres korrespondance med Ribe.nu udtryk for det samme, som lodsejer Lars Jeppe Sørensen; Først skal der laves en ny lokalplan og så en VVM undersøgelse.

Ribe Stift oplyser i øvrigt til Ribe.nu, at de ikke ønsker at blive en politisk brik i opsætningen af kæmpevindmøllerne, men udelukket forholder sig til lovgivningen fra Esbjerg Kommune.

Alt sammen noget der tager tid.