Riberhus Privatskole er byens bedste skole, folkeskolerne blandt kommunens dårligste

JV har i dag en artikel, hvor de forsøger at holde karakterer op imod “den socialøkonomiske reference” og måler skolernes resultater ud fra dette.

Gratis artiklen findes her: http://www.jv.dk/artikel/1984422:Indland–Grafikker–Se-om-din-lokale-skole-lOefter-elevernes-karakterer

Med til artiklen findes et skema med udviklingen i karakterer for byens skoler de sidste fem år.

Målt på karaktergennemsnittet for 9. klasse afgangseksamen, er Riberhus Privatskole den skole, der klarer sig bedst.

Ribe.nu fik et par vrede henvendelser i 2013, da politikerne skulle forholde sig til en kvalitetsrapport på kommunens skoler.

Læs eventuelt: Valdemarskolen er en af kommunens dårligste skoler: http://ribe.nu/?p=5484

Dengang skrev Ribe.nu at Valdemarskolen var en af kommunens dårligste skole. Det fik en lærer til at påpege, at politikerne sad og kiggede på gamle karakterer.

Samt at skolen var i gang med nogle konkrete tiltag, der skulle løfte elevernes arbejde.

Det hjalp da også kortvarigt i 2012/2013 karaktererne, men allerede ved sidste års afgangsprøver, faldt karakterne næsten et helt point i gennemsnittet.

Som skemaet viser, har både Valdemarskolen og Vittenbergskolen formået at løfte karaktergennemsnittet over de sidste fem år. Hvilket også er tilfældet for Riberhus Privatskole.

Trods dette, målt på afgangskarakterne, er det fakta, at begge byens skoler hører til i den lave ende af skalaen. I hvert fald når man sammenligner med de andre skoler.

karakterer

Kilde: JV