Det halter fortsat med omsorgen for udsatte børn i Esbjerg kommune

Bt.dk skriver i dag, at en bestilt rapport viser at kun i 55% af sager om udsatte børn i Esbjerg kommune, er den fornødne dokumentation og systematik tilstrækkelig.

Formand for Børn & Familieudvalget, Hans Erik Møller er tilfreds med rapporten, fordi det konkluderes at ”der er i den sidste del af 2012 ikke nræsamme langsommelighed med hensyn at påbegynde eller fuldføre en påbegyndt undersøgelse”.

Formanden for Børnerådet kan ikke se det positive i rapporten og ikke imponeret over de mange fejl.

Læs hele artiklen her: http://www.bt.dk/krimi/ny-rapport-viser-grusomme-tal-boern-svigtes-stadig-i-esbjerg

Læs selv rapporten her: http://www.esbjergkommune.dk/Files/Filer/Nyheder/Rapport%20fra%20BDO.pdf