Udkast til Strategi for Ribe – Version 1.2:

Det kan ikke understreges nok, at der her er tale om et udkast! Et udkast der langt fra er færdigt. En forudsætning for at denne strategi bliver virkelighed er, at et stort flertal i Ribe bliver enige om strategien. Hvordan det konkret skal foregå, vides ikke pt.

Har du ændringer – stavefejl, faktiske fejl, input, mangler eller andet. Så tøv ikke med at skriv.

Den eneste måde, det kan ske på er, ved at finde ”Ribe” på Facebook og sende en besked den vej.

Til dem, der går mere op i, hvem der har skrevet oplægget, end indholdet: Flyt fokus og kom videre.

 

Ikke flere ændringer

Strategi for Ribe (Klik på link for at hente pdf fil)

IMGP0034

1.     Indledning

En rapport fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter slog i 2015 fast, at en af årsagerne til Ribes succes er, at nogle mænd for 100 år siden besluttede sig for at frede Ribes bymidte.

I dag nyder såvel ripenserne, som de mange besøgende godt af denne beslutning. ”Skønne Ribe”, ”Smukke Ribe” og ”Hyggelige Ribe” er bare nogle af de ord man ofte hører og læser, når samtalen falder på Ribe.

Ud over at være en eftertragtet besøgsdestination, har Ribe også en unik plads i historiebøgene. En plads der bliver større og større.

Ny forskning har slået fast, at Ribe højst sandsynlig er Skandinaviens ældste by.

Ny forskning har slået fast, at det var i Ribe at vikingerne søgte viden, inden de besluttede sig for at drage mod vest.

Det var i Ribe at den kristne præst Ansgar i år 800 opførte den første kristne kirke, der skulle blive begyndelsen på den trosretning hele landet har i dag.

En af de mere triste begivenheder i historiebøgerne, er tabet af Ribe havn til storebror Esbjerg. Hvor det af praktiske årsager var mere hensigtsmæssigt at anlægge en havn med mere gunstige indsejlingsforhold. Desværre skulle det ikke blive sidste gang at storbroren Esbjerg trådte lillebroren mod syd over tæerne.
Efter kommunesammenlægningen i 2007, var en af de første større politiske beslutninger, at flytte en af Ribes stoltheder, Ribe Statsseminarium til Esbjerg. En beslutning vi her 10 år efter for alvor begynder at mærke konsekvenserne af.

Naturligvis ønsker ingen politikere at skade Ribe bevist. Flytningen af Ribe Statsseminarium er ikke enestående og fra tid til anden dukker der sager op, som splitter ripenserne og for manges vedkommende ser ud til at gavne Esbjerg på bekostning af Ribe. Konklusionen på 10 års læring kan være; ”Ude af syn, ude af sind”. Et meget menneskeligt træk, som gør at alle gode kræfter i Ribe står sammen om at gøre opmærksom på byen og dens specielle DNA.

Ribes historie er en ting. Ribes geografiske placering en anden. Naturen rundt om byen er unik. Så unik, at Vadehavet, der grænser op til byen, er udnævnt til Nationalpark.
Også i fremtiden har Ribe alle mulighederne for sine fødder. Det er tid at få defineret en ny strategi for byen.  En god start kunne være, hvis vi kunne blive enige om den.

Det er vigtigt at forstå, at vi ripensere selv har ansvaret! Ansvaret for initiativerne og handlekræften. Den kan ikke overlades til politikerne!

 

2.     De gode kræfter i Ribe

Overblik over de gode kræfter i Ribe:

ScreenHunter_34 Jan. 13 13.59

Borger Grupper: Borger grupper opstår fra tid til anden. Typisk i frustration over politiske tiltag på konkrete sager eller mangel på handling.
Lokalråd Ribe Midt: Dette er det stærkeste politiske organ i Ribe. Lokalråd Ribe Midt har løbende møder med Esbjerg Kommune og bliver også spurgt til råds i konkrete sager. Lokalråd Ribe Midt er ikke en politisk organsation eller sammenslutning
Ribe Board: Ribe Board var et forsøg på at skabe lidt struktur over tingene i Ribe og udvise lidt handling. Der har været meget stille omkring initiativet, efter at initiativtageren forlod byen.
Der er igennem mange år blevet udtrykt ønske om en aktivitetskoordinator i Ribe. Et ønske der til dato ikke er blevet imødekommet fra Esbjerg Kommune.
Ribe Handel: Ribes selvstændige handelsstandsforening, der især har høj fokus på byens erhvervsliv og politiske sager, der måtte have indvirkning på dette.
Ribe Fællesmarkedsføring: En forening der markedsfører Ribe med henblik på turisme. VisitRibe er en del af dette.
Ribe Byforum: Endnu et politisk organ under Esbjerg Kommune. Det fremgår ikke, hvad formålet er med dette forum og hvordan det differencer sig fra Lokalråd Ribe Midt. Sidst nævnte er også repræsenteret i Ribe Byforum. Ribe Byforum er ikke en politiks organisation eller sammenslutning.
Ribe Bybevaring: Også kendt som Gammelt Præg. En forening der kæmper for at bevare Ribes gamle huse og bevare det unikke miljø omkring dem. Foreningen ejer i dag nogle af byens mest markante bygninger.

 

3.     Inspiration

Efter kommunesammenlægningen har Ribe forsøgt at genfinde sig selv og finde sine egne ben igen. Ribe blev hårdt ramt af kommunalreformen i 2007, hvor mange offentlige arbejdspladser blev flyttet til Esbjerg og Ribe Amt blev nedlagt.

De nye tider, hvor byen har skullet forholde sig til politiske tiltag fra Esbjerg Byråd og søgt politisk indflydelse hos Esbjerg Kommune har været en svær proces. Omstillingen fra at kunne kontakte et lokalt ansigt og møde forståelse, til at være henvist til landets femte største kommune, har været svær.

Både for mening ripenser i hverdagen, men også rent politisk. Storbror Esbjerg har på mange områder overtaget initiativet på Ribes vegne. Det gælder såmen også strategien for byen, som nu blot er et afsnit i den samlede strategi for hele kommunen.

Flere initiativer er blevet taget, for at redefinere Ribe. Initiativer der har udmøntet sig i en masse møder og meget lidt konkret. Flere eksperter er blevet konsulteret i et forsøg på at finde inspiration. Her skal blot gengives en avisartikel fra 2013, hvor overskriften siger det hele:
ScreenHunter_10 Oct. 30 10.28

 

4.      SWOT analyse

 

Styrker:

 • Ribe er et stærkt brand i både ind- og udland
 • Høster gevinsten af en 100 år gammel strategi
 • Masser af ildsjæle der henter fondsmillioner til investeringer i byen

Svagheder:

 • Har haft svært ved at finde sine egne ben at stå på efter kommunesammenlægningen
 • Mangler ny strategi
 • Det kniber med samarbejdet og alle vil gerne have æren for konkrete opnåede mål (Se bare de mange forskellige foreninger i kapitlet ”De gode kræfter”)
 • Må ikke ende som museumsby

Muligheder:

 • Især den ældre del af befolkningen, også kendt som ”det grå guld” har en forkærlighed for historiske Ribe. Både når det kommer til besøg og handel
 • Unik placering med Nationalpark Vadehavet som nabo
 • Langt bedre sammenspil med Danmarks femte største by, Esbjerg 35 km. mod nord
 • Eksperter har igen og igen slået fast at Ribe har et uudnyttet potentiale inden for turisme
 • Der findes rigtig mange gode projekter for udvikling af Ribe

Trusler:

 • Ribe blev hårdt ramt af blandt andet kommunalreformen, hvor mange offentlige arbejdspladser forlod byen
 • Esbjerg opruster igen og igen med nye indkøbscentre, der vil udfordre blandt andet handelslivet i Ribe
 • Trenden i Danmark med, at især unge søger mod større byer rammer også Ribe. Gennemsnitsalderen for en ripenser er hastigt stigende
 • Ingen kender endnu konsekvenserne af tre større ændringer i Ribes middelalderby (Ølboden, Kannikegården og Domkirkepladsen)
 • Kommunekassen er tom

5.     Middelalderbyen

Der kan næppe herske tvivl om, at omdrejningspunktet for Ribe, er den velbevarede gamle middelalderby. Sådan skal det også være i fremtiden.
Ribe er et stykke levende historie. Her skal det både være muligt at opretholde en hverdag i fremtidens samfund, men samtidigt nyde det historiske vingesus.
Måtte der være tvivl om, hvorledes fremtiden og historien går i spænd, vil historiens betydning til hver en tid vinde. Vi kan kalde det en vision:
”Ribe ønsker at bevare sit historiske præg fra fortiden langt ind i fremtiden”
Siden kommunesammenlægningen i 2007, er der sket tre væsentlige store ændringer i bybilledet:

1. Der er opført en ølbod på torvet
2. Domkirkepladsen er blevet renoveret
3. Kannikegården er blevet opført

Det er tre væsentlige ændringer i forhold til den oprindelige strategi med at bevare Ribes middelalderby. Man kan mene om dem hver især, hvad man vil. Fakta er at de tre ændringer er et brud med den 100 gamle strategi. Ændringer som er så nye, at ingen endnu kender konsekvenserne af dem.
Ribe ønsker ikke flere ændringer i den gamle middelalderby!

Ølboden:
Ribe ønsker den nyopførte ølbod på torvet fjernet.
Som det fremgår af hjemmeside http://godebyer.dk/ribe/ (der i øvrigt giver Ribe 6 ud af 6 stjerner for bymiljøet) ”En enkelt nyopført træbygning (pavillon) forstyrrer dog dette billede noget.”
Domkirkepladsen:
Ønsket måtte synes urealistisk og har heller ikke højeste prioritet. Men Ribe vil arbejde for, at byens domkirkeplads bliver genopført i den oprindelige stil.

Kannikegården:
Kannikegården er et resultat af en ulykkelig begivenhed, hvor det oprindelige menighedshus blev offer for flammerne. Måtte noget lignende ske for andre at middelalderbyens bygninger, er det Ribes ønske at en bygning i tilsvarende stil og helst en tilsvarende bygning bliver opført.
Hvor urealistisk det end måtte være og et ønske, der ikke har højeste prioritet. Så er det Ribes strategi, at Kannikegården fjernes og genopføres i en stil, der passer ind i middelalderbyens oprindelige bybillede.
Måtte der ske andre ulykkelige begivenheder der gør, at bygninger må rives ned og genopføres, vil det til hver en tid være foreningen Gammelt Prægs ansvar at sikre, at stilen i Middelalderbyen sikres.

Skiltning:
Loven gælder naturligvis også i Ribe. Herunder også færdselsloven. Den skiltning der pt. forefindes i Ribe skæmmer byen i en sådan grad, at det ikke kan accepteres.
Ribe pålægger Forvaltningen i Esbjerg at finde alternativer til den klassiske skiltning, der ikke skæmmer byen i samme grad som i dag.
Hvorvidt der skal være tale om et teknologisk alternativ eller zone skilte uden for byen, skal der ikke tages stilling til her. Der kan eventuelt søges inspiration i andre historiske byer.

Der opfordres til at inddrage Gammel Præg og Lokalråd Midt i søgen på alternativer.
Eksempel på, hvordan skiltning skæmmer byen:
Før:

IMGP0877

Efter:

DSC_0071

 

Færdsel i middelalderbyen

I dag har billisterne mulighed for at færdes de fleste steder i den gamle middelalderby. Til glæde for dem, der bor i byen.

Et godt eksempel på, hvorledes det er nødvendigt at livet i 2016 kan gå i samspil med den historiske by.

Vi bliver nødt til at starte arbejdet med at kigge på, hvorledes vi begrænser færdsel i den historiske by, uden at det går ud over beboerne i den gamle bydel. Især om sommeren, hvor turister færdes rundt i de små gader, vil det være en fordel, hvis ikke man skal springe for bilisterne.

Ribe vil gerne opfordre til, at man henter inspiration fra andre historiske byer i Europa.

6. Erhverv

Det starter med arbejdspladser. Ingen arbejde, ingen bosætning.

Her har Ribe stor glæde af sin placering, med bare 35 km. til Esbjerg og 40 km. til Trekantsområdet.
Men også Ribe’s erhvervsliv har udviklet sig. Især Ribe Nord og området omkring Hovedvej 11 er i god udvikling. Naturligvis stadigvæk påvirket af konjunkturerne i landet og verden.

Især bilsalg synes Ribe at have haft en positiv udvikling inden for de seneste årti, der gerne må fortsætte.

Trods fortsatte trusler fra større indkøbscentre i området, har handelslivet i Ribe gågade det fortsat godt. Især takket været de mange besøgende i byen. Og det gælder om at fastholde denne udvikling. Suppleret med et rigt cafeliv og spisesteder.

Dette fastholdes bedst ved at fortsat at tiltrække besøgende til byen.

6.1. Turisme

Det er igen og igen slået fast, at Ribe har et uudnyttet potentiale inden for turisme. I alt for mange år har turismen i Ribe beroet på tilfældigheder. Heldigvis med stor succes.

Ribe kan ikke holde til, at dette vigtige erhverv i fremtiden sejler afsted uden en fast kurs. En grundstødt turisme vil være en katastrofe for byen.

Ribe pålægger VisitRibe at udarbejde en strategi for, hvad målet er for byen. Ribe pålægger VisitRibe at udarbejde målbare tal for, hvordan turismen skal udvikle sig.

Og endelig bør det hele udmønte sig i en handlingsplan.

Der er fuld tillid til Ribe Fællesmarkedsføring og den måde, hvorpå byen markedsføres.

6.1.1. Offentlige toiletter

(Punktet er sat på hold til resultatet af politikerens nyeste tiltag er realiseret og konsekvenserne tydelige)
Der er en stor efterspørgsel på offentlige toiletter til byens besøgende. Alle er klar over dette og ingen gør noget. Ribe pålægger VisitRibe at finde løsninger på denne udfordring.
Hvorvidt der skal være tale om betalingstoiletter, sponsorer, finansiering via frivillige/symbolske bidrag fra den gratis overnatning for autocampere i ved P-Syd, skal være op til løsningsforslagene.
Deadline for løsning på denne udfordring er 1. maj 2017. Det er ikke en mulighed at tørre ansvaret af på politikerne.

 

6.2. Offentlige arbejdspladser
Den nye regering har beriget Ribe med mange nye arbejdspladser i 2016. Landspolitikerne har fået øjnene op for, at den centralisering, der i årtier har fundet sted, ikke nødvendigvis behøver være fokuseret omkring hovedstaden.

Det samme gør sig gældende for de kommunale arbejdspladser. Flere og flere kommunale arbejdspladser er blevet flyttet til Esbjerg. I effektiviseringens navn. Det står nu fast, at der ikke er besparelser at hente ved centralisering i Esbjerg. De offentlige administrative udgifter er blot steget, år for år, siden kommunalsammenlægningen.

Det er på tide, at også kommunens politikere og forvaltning får øjnene op for, at kommunale arbejdspladser lige så vel kan have hjemme i Ribe, som i Esbjerg.
Store internationale selskaber kan i dag have produktion og salgskontorer i hele verden. Naturligvis kan Esbjerg Kommune også have kommunale arbejdspladser i Ribe.

Regeringen har indset dette. Nu mangler vi bare Esbjerg Kommune.

Endelig skal der lyde en opfordring til byens erhvervsliv om at udnytte Ribe brandet bedre. Både i produktsortiment og ved markedsføring.

7.     Beboelse

Såfremt arbejdspladserne er der, er Ribe en attraktiv by at bo i. Her er liv i både byen og foreningslivet. Hele året rundt.

Der spiller mange tilfældigheder ind, før tilflyttere vælger Ribe. I stedet for bør byen i langt højere grad satse på at byens unge mennesker flytter tilbage til byen og stifter familie, efter endt uddannelse. Det gøres bedst ved at give de unge mennesker så mange gode oplevelser som muligt med videre.

For nybyggere kan Ribe pt. tilbyde tre attraktive områder: Bjerreskovparken, Klostermarken og Lustrup.

7.1.           Indvandring

Vi lever i en tid, hvor regimer og hele lande bryder sammen. Konsekvenserne er store flygtningestrømme. Ribe tager del i sit ansvar for modtagelsen af såvel flygtninge, som indvandrer. Ribe er afhængig af at byen tilføres nye borgere.

Det er også et emne, de skiller byens borgere i to næsten lige store lejre.

Der skal lyde en stor opfordring til Esbjerg Kommune, til at få kigget på, hvorledes de kommuner i landet, der har størst succes med integration, klarer opgaven. Og at der hurtigst muligt gøres lære af disse erfaringer, således at Ribe også kan få glæde af dem.

8.     Foreningsliv

Ribe har historisk altid haft et rigt foreningsliv. Et foreningsliv bestående af mange ildsjæle. Byen er afhængig af de mange ildsjæle og bør i langt større grad værdsætte disse kræfter. Byens erhvervsliv er også rigtig gode til at bakke op omkring initiativerne og foreninger. Ofte i større grad i højkonjunktur, end i lavkonjunktur.

Foreningslivet besværes desværre af kommunes slunkne kommunekasse. Politikerne er fristet af at hente indtægter på dette område.

Ligeledes er Esbjerg Kommune begyndt at erstatte kommunalt ansatte med frivillige kræfter. En sparreøvelse, der vil øge kampen om de frivillige kræfter.

Oven i dette er foreningerne truet af den nye skolereform, hvor mange de lange skoledage gør, at børnene ikke vælger et aktivt foreningsliv efter skoletid.

Ribe skal være langt bedre til at udfordre politikerne, så ikke byens foreningsliv bliver truet på sin eksistens.

9.     De unges muligheder

De unge mennesker har flere gange selv påpeget, at de mangler muligheder i byen. Unge Råd og andre tiltag har haft kort levetid. Hvis vi ønsker at give de unge mennesker gode oplevelser med i bagagen, inden de videreuddanner sig, skal der ske en langt større prioritering af dette område.

Men det er nødt til at ske med inddragelse af de unge mennesker og en betingelse er, at de deltager aktivt.

10.     Uddannelse

Også på uddannelsesfronten er Ribe udfordret. Muligheden for at tage 10. klasse i byen er stærkt begrænset. Tendensen til at unge mennesker vælger et alternativ i Esbjerg, samt årgange med få unge mennesker, vil på sigt true Ribe Handelsgymnasium og Ribe Katedralskole.

Ribe vil allerede nu opfordre de to skoler til at kigge på mulighederne for at slå kræfterne sammen, så de står bedre rustet til fremtiden.

Måtte Riberhus Privatskole realisere planerne om at bygge en nye skole og dermed rykke ud af Seminarie Huset, kunne man forestille sig en fremtid med Ribe Handelsgymnasium og Ribe Katedralskole under samme tag og styrket ressourcer.

11.     Politik

Erfaringerne, eller oplevelserne om man vil, efter kommunesammenlægningen er at lokalpolitikere med bopæl i Ribe, hurtigt bliver sat på plads af de andre partikammerater eller forvaltningen i Esbjerg Kommune.

I større sager er lokalpolitikerne for ofte ude af trit med ønskerne fra ripenserne.

Denne strategi kan naturligvis ikke påtvinges nogle politikere. Men det er håbet, at en enighed omkring en strategi vil give mulighed for i fremtiden at stå endnu stærkere i konkrete sager.

Senest har en ny omfartsvej rundt omkring Ribe skilt vandene i byen. Det kunne há været optimalt, om borgmesteren og byrådspolitikerne havde involveret lokale kræfter i så drastiske beslutninger.

Det er nok ikke sidste gang vi oplever dette og denne strategi skal være med til at stille Ribe stærkere.

Ribe er naturligvis opmærksom på, at byen indgår i en større sammenhæng med hele kommunen, der således også har udarbejdet en strategi/version på byens vegne.

12.     Repræsentation af Ribe

De Sociale Medier har en dag en kæmpe betydning. Der findes et hav af muligheder for at repræsentere byen i disse medier.

Ribe ønsker ikke at denne opgave varetages af Esbjerg Kommune, eller andre underafdelingen af kommunen.

Esbjerg Kommune står i dag bag to profiler på de sociale medier: ”Ribe By” og ”Mit Ribe”. Disse to profiler bedes hurtigst muligt lukket, eller overdraget til ildsjæle i Ribe.

Der er fuld tillid til ”VisitRibe” profilering på de sociale medier.

13.     Infrastruktur

Infrastrukturen i Ribe er et af de områder i Ribe, der for alvor er blevet forbedret, siden kommunesammenlægningen.

Pt. står forbedret trafiksikkerhed for de bløde trafikanter på Tange- og Seminarievej højt på prioritetslisten.