Side 1 – Berlingske Illustreret 17. maj 1942

Tekst: Ernst Mentze
Foto: Olaf Kjelstrup
Som en lille samling huse omkring en kirkebygning ligger Ribe Købstad midt i Marsken. Bygrænsen er skarp, her er ingen villakvaterer eller kolonihaver, fra de yderste huse i byen ser man ud over det vidtstrakte marsklandskab., der om sommeren er frodigt og farverigt og om vinteren barsk og øde – og lænst ude tegner diget mod havet sin skare afgrænsning. Det er dette dige, der blev opført 1909, som forhåbentligt for stedse har udelukket de katastrofer, stormflodspælen på Skibbroen fortæller om.

(tekst fortsætter under billedet)

02-17-2016-15-55-57-708

Medens Ribe rummer mange kirkeminder, er det forholdsvis få kongeminder, vi træffer. Det betydeligste minde er Riberhus., bygget af Kong Niels omkring 1115, kongeborgen i byens norvestlige udkant, hvis rester man i de senere år har restaureret. I vore folkeviser møder vi ofte Riberhus, men først og tættest er slottets navn knytter til Middelalderens skønne dronningeskikkelse, Dagmar af Böhmerland. Denne Dronnings liv er knyttet til slottet, fra bryllup til det øjeblik, hun lukkede sin øjne, medens hendes husbond, efter sit vilde ridt over Randbøl Hede, sprængte op gennem Ribe Stræde. På banken står nu dronning Dagmars bronze-statue, udført af Anne Marie Carl Nielsen.

02-17-2016-15-59-55-562

02-17-2016-15-57-55-811

Side 2 – Berlingske Illustreret 17. maj 1942