Ribes Historie (5)

Vi er nået til femte del af Ribes historie. Vi kigger lidt på skarpretteren, natmanden
og tiggeren. De tog sig af ”usle forretninger” Ribe havde et
stort problem – skarn og omstrejfende dyr. Man kunne ikke komme
i kirke i rene sko.  Og så var det problemer, hvem man lukkede ind ved
porten i kirketiden. Fremmede tiggere blev smidt af i nabosognet. Og
så starter vi en byvandring i det gamle Ribe.

Klik på billedet, for at læse hele artiklen på Dengang.dk

02-05-2014-10-30-27-805