23. maj

1917: Der flages i hele byen for at minde Historiker J.F. Kinch Som en hæder for manden, der første gang skrev Ribe Bys historie

1941: Vestkysten Kronik af K.H. Rosenstand om Dominikanernes gamle Kloster i Ribe. Detaljeret historie om Sct. Catharinæ Kirke og Kloster

1977: I disse dage er det 50 år siden, at andelsmejeriet vedtog at anlægge et iscremeanlæg. Samme år havde man gang i produktionen. Riberhus Is blev kendt over hele Jylland og endnu under 2. Verdenskrig havde mejeriet flere isbiler kørende. Produktionen stoppede for en snes år siden, da konkurrencen blev for hård

1983: Pinsebal i Skoven En gammel tradition forsøges genoplivet. Tidligere var det en fast tradition, at skolebørnene og deres forældre omkring pinsetid, når bøgen står fuld sprunget ud, tog på udflygt til Skoven med madkurven under armen

1999: Erna og Anthon Haahr Knudsen overtager Dagmarskiosken Beliggende ved Dagmarsbroen. De får dog nej af Ribe Amt til at udleje kanoer

2020: To tøjbukker åbner i Ribe Jernindustris gamle hovedbygning Keld Westergaard har flyttet forretningerne fra Saltgade 1 og 3, til nr. 11

13268579_951317781584213_794865702059113679_o

Skoletjenesten på Quedens Gaard og 6.a fra Vadehavsskolen afd. Simon Hansensvej, var d. 23. maj 2016 rundt i byen med læringstilbuddet “Læseteater”. Foto: Sydvestjyske Museer

Post navigation