Tilbageblik: Ribe har droppet tulipanfest i år

To forskellige kildehenvisninger med billeder til Tulipanfesten i 1963, har bragt tvivl om, hvorvidt påstanden på tulipanfest.dk om at festen var aflyst i 1963 er korrekt.
En svensk hjemmeside med et foto fra 1963. Hjemmesiden findes desværre ikke mere. Og en lokal virksomhed med et foto af firmaets deltagelse i 1963.
Marianne fra Lokalhistorisk arkiv har været i gemmerne og fundet dette udklip, der bekræfter, at Tulipanfesten i 1963 var aflyst.

Aktuelt 20. marts 1963

For ringe tilslutning blandt udstillerne, men også tvivlsomt, om der bliver blomster nok

Efter sidste års fiasko – som dog til dels skyldtes det dårlige vejr – har der været talt både for og imod at holde tulipanfesten i Ribe i år. Tulipanudvalget var nærmest stemt for, at man ikke skulle holde fest, men på et møde i februar viste der sig overvejende stemning for alligevel at søge festen gennemført. Udvalget tog derfor spørgsmålet op på ny. Man sørgede for at søge alle de fornødne tilladelser og samtidig sendte man en skrivelser til 140 forretningsdrivende og husejere i byen, om de ville være med til at arrangere blomsterudstillingerne.

Resultatet blev desværre temmelig mistrøstigt. Man fik kun 130 svar, og af dem var der kun 43, som gav tilsagn om at de ville være med. 36 ville kun deltage i kollektiv gadeudsmykning, mens 38 svarede rent ud nej.

I virkeligheden ville altså kun 20 pct. Af de eventuelle udstillere være med til at pynte, og hertil er kommet, at løgselskabet, hvis tulipaner og påskeliljer jo danner det egentlige grundlag for festen, nu har måttet meddele, at samtlige blomsterløg endnu ligger i dybfrost i jorden, og at man ikke ved, om der overhovedet kommer påskeliljer i år. Tulipaner kommer der nok, men det bliver i bedste fald i meget beskedent omfang.

Herefter var resultatet givet, og på et møde i aftes har tulipanudvalget enstemmigt besluttet, at der ikke skal holdes tulipanfest i Ribe i år.

2016 T2015 2014