Skovpavillonen

Et opslag på Facebook af Bjarne Sandberg har sat gang i minderne hos rigtig mange. Opslaget skal findes på Facebook Siden ”Ribe” og forestiller pavillonen i plantagen også kendt som ”Skoven” af mange:
”Skønne minder fra dengang” skriver Kirsten Annette
”Ja, der har vi danset mange gange” skriver Meretha
”Som barn i borgerskolen i Bispegade havde vi hvert år udflugt dertil. Vi gik igennem byen og af kærlighedsstien med skolens flag og orkester i spidsen. Dans for de store og på lejrpladsen forskellige lege” fortæller Poul
”Netop der mødte jeg min mand for 42 år siden” skriver Mette Marie
”Der var telefoner så man kunne ringe til hinanden. Tidens hotteste sted” fortæller Karen Margrethe
”Sjove tanker og minder om dans, musik, øl og røg – masser af røg” fortæller Søren

”Hvad skete der egentlig med den” spørger Anette

Plantagen blev i løbet af 1800-tallets sidste halvdel et så yndigt udflugtsmål, at der foruden Puggaardsminde i Plantagens nordlige ende i 1887 tillige blev plads til endnu et etablissement – og senere endnu et: Skovlyst (1911). Forskønnelskomitéen tog initiativ til den smukke træbygning, som først hed Plantage-Pavillonen, siden Skovpavillonen og i dens sidste tid blot Skoven. (Fra ”Ribes Øjeblikke” af Karsten Eskildsen) – teksten fortsættes under billedet

I 1946 skriver Ribe Stift blandt andet:
Pavillonen Restaureret efter Tyskernes hærgen

Omforandringen står Forskønnelseskomiteen i 43.000 kroner

Onsdag eftermiddag overdrog Forskønnelseskomiteen den ny restaurerede Pavillon til forpagterne, Frk. Olga Henriksen og Hotelejer Jens Petersen.

Ribe Håndværkere har præsteret et solidt og godt restaureringsarbejde af den røverrede, tyskerne efterlod. Endnu er tilbygningen ikke færdig, men det man kender fra den gamle pavillon fremtræder ny istandsat og duftende af ny maling i rene klare farver. Arkitekt J. M. Clausen har forestået ledelsen af arbejdet og har lavet ikke så få finesser, som letter arbejdet i det daglige.

Ribe Jernstøberi har leveret det store, praktiske komfur, som erstatter det tyskerne stjal, da de rejste.

I 1962 skriver Vestkysten:

For 10.000 kr. reparationer på ”Skovpavillonen” i Ribe

Som bekendt oprettedes i efteråret en overenskomst mellem Gunnar Mortensen, Hviding, og hotelejer Tage Petersen ”Dagmar”, om at sidstnævnte skulle overtage lejemålet af ”Skovpavillonen”.

Det er Tage Petersens hensigt at åbne med dansant i ”Skovpavillonen” 2. påskedag. Muligvis åbnes der dog allerede 1. påskedag med et foreningsbal.

Men før ny forpagter af den gamle pavillon åbner, har forskønnelseskomitteen besluttet at foretage gennemgribende renovering af pavillonen. Taget var efterhånden så ringe, at det regnede ned mange steder i bygningen og man har derfor entreret med firmaet ”Phønix” i Vejen om ny tagpapbelægning.

Den nye belægning brændes på og som det fremgår af billedet, er den nye belægning hvid, hvilket giver bygningen et smukkere udseende.

Men også andre steder i bygningen sker der fornyelser, således kommer bl.a. ny komfur i køkkenet og forskellige andre forbedringer. I alt koster restaureringen en halv snes tusinde kroner for forskønnelseskomiteen, og hertil kommer så e tomfattende beløb, som den nye lejer ofrer på inventar m.v.

I 1976 synes løbet dog at være kørt for “Skoven”. Lokalavisen skriver:

Efter auktionen over ”løsdele” i det gamle restauration Skoven er der nu for alvor lagt op til afgørelse af, hvad der skal ske på den gamle pavillons plads.

Spørgsmålet tages op på næste møde i kulturudvalget under Ribe byråd, og der er næppe tvivl om, at udvalget vil foreslå bygningen revet ned. Udvalget skal først og fremmest drøfte, hvad der skal ske på arealerne i stedet.

Politikerne er stemt for nedrivning, fordi en restaurering af lokalerne til nyt brug vil være særdeles kostbart.

resized_20161020_133034

Det var i øvrigt fotoet fra denne artikel, der blev slået op på Facebook Siden “Ribe”