Kend din by: Præstegade 7

Huset er nok ikke lige umiddelbart det man tænker først på, når man siger Ribe. Eller Præstegade for den sags skyld. Men naturligvis har huset en historie. Og lidt af den kommer her:

25. juli 1978 skriver Vestkysten:

Et af de mange gamle huse i Ribe skal nu sættes grundigt i stand.

Det er ejendommen Præstegade nummer 7, som ejes af en direktør fra Hjørring. Arbejdet med at sætte huset i stand går murermester Knud Lauridsen, Ribe, i gang med omkring midten af august. For tiden er der ved at blive lagt nyt tag på, og dette arbejde bliver udført som beskæftigelsesarbejde, og som sådan skal det være afsluttet inden den første september.

Baghuset ved Præstegade 7 er tidligere blevet sat grundigt i stand, og dette hus bruger direktøren fra Hjørring nu som sommerbolig.
Hvad der skal ske med forhuset til Præstegade 7 ved Knud Lauridsen ikke på nuværende tidspunkt.

– Huset i Præstegade er flere hundrede år gammelt, og det menes at det tidligere har været et bindingsværkshus, siger Knud Lauridsen. (fortsættes under billedet)

Vestkysen 25. juli 1978

I Bevaringsplanen – Ribe udarbejdet af Hans Henrik Engqvist i 1969 står der følgende: (fortsættes under billedet)

Den sydlige halvdel af grunden hørte indtil kort før 1800 til nuværende matrikel nr. 376. På denne del og på nabogrunden syd for lå et 15-fags bindingsværkshus fra tiden omkring 1600. Efter delingen blev de frem fag på nuværende matrikel nr. 375 en selvstændig bygning.

Omkring 1837 blev gadesiden grundmuret og i 1842 forhøjedes bygningen til to etager mod gaden. På den nordlige del af grunden lå et firefags bindingsværkshus (omtalt 1761), som nedrives og genopføres i grundmur i 1850. Senere forhøjes denne bygning til to etager mod gaden, hvorved den får samme udseende som de fem fag syd for.

Fakta pr. 1969:
To etager mod gade, en etage mod gård, grundmur, teglhængt vinkeltag. Sorttjæret sokkel, gulkalket murfalde, bånd og gesims hvidkalket. Vinduer grønne karme og hvide rammer, fyldingsgadedør og revleporte grønne. Gårdsiden 5 sydligste fag af bindingsværk, øvrige del grundmuret.

Præstegade 7 d. 7. januar 2017

Præstegade 7 d. 7. januar 2017. Bemærk at døren til venstre er væk.