Gravsgade 46

Gravsgade 46 blev i starten af januar 1978 i Vestkysten brugt som eksempel på en af de mange butikker i byen, som ikke længere eksisterede og stod tomme. Vestkysten skrev dengang:

Der er i Ribe blevet foretaget en registrering af de butikker i den gamle bydel, som ligger ubenyttede hen. Det er det særlige bevaringsudvalg i byen, som har sørget for at få en sådan registrering foretaget.

Og baggrunden herfor er, at vi inden for bevaringsudvalget vil arbejde på at få udskiftet vinduerne i disse ubenyttede butikker med vinduer, der passer til en almindelig beboelsesejendom, altså få ændret facaderne, så de passer til en beboelsesejendom, som der nu er tale om ikke mere en butik. Ofte ser man, at der blot hænger et gardin for en sådan ubenyttet butik i Ribe, og det pynter ganske afgjort ikke i bybilledet, siger medlem af bevaringsudvalget, Ib Lauersen, Ribe.

Registreringen har vist, at der er omkring 25 butikker i Ribes gamle bydel, der ligger uudnyttede hen. Denne registrering er blevet foretaget af Den antikvariske samling i Ribe.

– Og det er klart, at ved en stor part af disse butikker, der nu ligger ubenyttede hen, er det ganske usandsynligt at tro, at de atter vil blive udnyttet som butik.

Hvis disse forhold gør sig gældende vil vi lade en arkitekt udarbejde forslag til en ny facade således at facaden kommer til at svare til, hvad man har i en beboelsesejendom, og således at vi ikke fortsat har disse nedlagte butikker i Ribe.

– Det spiller en stor rolle for helheden, at der bliver gjort noget ved dette problem, og vi har fået arkitekt Hans Wessing til at udarbejde forslag til nye facader.

Men det er klart, at der også er en del af de butikker, som nu ligger ubenyttede hen, som måske på et senere tidspunkt kan tænkes at blive anvendt til butik igen, og i disse tilfælde bliver der naturligvis ikke i første omgang udarbejdet forslag til ny facade, siger Ib Lauersen videre.

– Det er trist at se en række butiksvinduer, hvor der alligevel ikke er butik, og vi håber derfor at ejerne af de pågældende ejendomme vil være positive over for vores forslag om nye facader. Og hvis ejerne ikke selv ønsker at bekoste eventuelt hele det beløb, som det i givet fald vil koste at ændre facaden, er der forskellige muligheder for at søge om støtte hertil. (fortsættes under billdet)

Vestkysten primo januar 1978

Gravsgade 46 er fra år 1900. Huset har en tinglyst bevaringsdeklaration, men er ikke erklæret fredet.

Gravsgade 46 i dag: