Tilbageblik: 1. marts 1900

Landpost Enevold Nielsens hest blev forleden dag sky for en forbikørende vogn, hvilket havde til følge, at postvognen væltede. Det lykkedes dog posten at holde hesten, så der ikke skete nogen større skade. (Kilde: Ribekalenderen 2000)

Billedet har ikke relation til den konkrete hændelse. Vi er nogle år før, nemlig i år ca. 1880. Ribe Postkontor havde postkontor her til 1887. Laane- og Sparekassen for Ribe By og Omegn (i dag Danske Bank) overtog bygningerne herefter bygningerne, hvilket desværre også betød et farvel til den markante midterdør, skriver Karsten Eskildsen i “Ribes øjeblikke”