Kend din by: Frk. Warmings stråtækte hus i Korsbrødregade

Gammelt udklip fra Vestkysten

Korsbrødregade i halvfemserne – her er et parti af det gamle Ribe, som for længst er forsvundet. Billedet er overladt os af fru Petersen, der fortæller, at sikkert kun få ripensere kan huske frk. Warmings stråtækte hus med de store gamle elmetræer udenfor. Bag ved huset – men sammenbygget med det – var en rummelig stald til adskillige kreaturer og et par heste, og engang har der vist også været ølbryggeri. Efter frk. Warmings død blev huset brudt ned og de gamle træer fjernet, de var for øvrigt hule og fyldt med stort jord. På grunden opførtes huset, hvor skotøjshandler Svend Rosted Hansen nu bor. Med nogle få meters afstand blev bygget et hus, hvor borgmesterkontoret blev oprettet, og hvor borgmester Tvermose havde bolig. Længere nede i gaden kan man se lidt af Bispegården, det gamle Korsbrødrekloster. Korsbrødregade blev af nogle forvansket – eller forvrænget – og kom til at hedde ”Kaspergårdsgade”. Et par år efter århundredskiftet faldt frk. Warmings hus. Det ville sikkert have gjort hende ondt, hvis hun havde levet, slutter fru Petersen

Billedet udlånt med tak til Sydvestjyske Museer.

Billedet udlånt med tak til Sydvestjyske Museer.