Kend din by: Quedens Gaard

Med dagens nyhed om, at Esbjerg Kommune har måtte bevillige penge til vedligeholdelsen af Overdammen 10, Quedens Gaard, tager vi et lille historisk oversigt over bygningen.

Endnu et hus af høj vigtighed. Ikke alene for Ribe, men danmarkshistorien. Her kan man virkelig få et indblik i, hvordan en gammel købmandsgård blev drevet. Små rum og kringlede gange er der rundt i hele bygningen. Indgange til forskellige kældre og spændende værelser.

Noget de fleste kun har mulighed for at opleve én gang om året, når der afholdes ”Jul i den gamle Købmandsgaard”.

Men lad os starte med begyndelsen.

På den grund, hvor ”Quedens Gård” nu ligger, genopstod i årene efter den store bybrand i 1580 tre ejendomme: Det endnu eksisterende 16 fag dybe gavlhus på hjørnet af Sortebrødregade, opført mellem 1580 og 83 af den senere rådmand Ebbe Mogensen. (Fortsættes under billedet)

Ebbe Mogensens stue. Fotograf og årstal ukendt. Gengivet med tak til Sydvestjyske Museer

 

Udsigt mod gavlhuset fra 1580-83. Årstal og fotograf ukendt. Gengivet med tak til Sydvestjyske Museer

Ved midten af 1600-årene kommer gavlhuset på hjørnet af Sortebrødregade i Baggesen-slægtens eje, og 1681 opfører Jens Lauridsen Baggesen den endnu eksisterende portlænge lang Sortebrødregade, hvis udskårne porthammer bærer hans og Susanna Pederdatter Vedels skjoldomrammende initialer. (Fortsættes under billedet)

Porten ind til Quedens Gaard og Porthammeren

1684 og 1687 erhverver J.L.B. de to ejendomme mellem hjørnegavlhuset og Toldbodgården, og hermed havde den store købmandsgård, som i det væsentlige svarer til den senere ”Quedens Gård”, sit fulde omfang. I 1789 lader den daværende ejer fysikus Andreas Frausing Fridsch de nordøstlige ejendomme nedbryde, og i stedet for opføres det store forhus med sin grundmurede facade mod Storegade.

Udsigt mod Quedens Gaard. Fotograf: Bodil Hauschildt omkring 1870. Gengivet med tak til Sydvestjyske Museer.

1836 overtager købmand J.H. Quedens den store gård, hvorefter han indretter den endnu bevarede butik i stueetagen. 1854 og 1857 får sidebygningen mod Toldboden grundmuret gårdside og havegavl, og 1865 bliver overetagen påbygget. 1857 bliver også portlængen langs Sortebrødregade grundmuret, idet man dog bibeholdt portstolper og porthammer. (Fortsættes under billederne)

Fotograf og årstal ukendt. Gengivet med tak til Sydvestjyske Museer

J. H. Quedens købmandsbutik omkring 1920. Gengivet med tak til Sydvestjyske Museer

Billedet skulle være fra 15. juli 1920. Gengivet med tak til Sydvestjyske Museer

I 2016 fejrede Lise Frederiksen og Poul Anker Nielsen 25 års jubilæum med Café Quedens Gaard, hvor der i dag serveres både ude og inde. Der har været museum i bygningen og turistbureauet har haft til huse i bygningen.

Quedens Gaard i 60’erne. Foto: Hans Henrik Engqvist

Quedens Gaard i 60’erne. Foto: Hans Henrik Engqvist

“Eksperter” taler ofte om, at der er et uudnyttet turist-potentiale i Ribe. Måske de tænker på blandt andet Quedens Gård, hvor man i den grad kan opleve historien fra første række. Sydvestjyske Museer har her i 10’erne arbejdet for at skaffe tæt på 100 millioner kroner til renovering og etablering af et oplevelsesforum for turister. Et projekt man desværre i første omgang har måtte opgive.

I dag er det fortrinsvis skoleelever, der har ret til denne oplevelse. En oplevelse der er flittigt efterspurgt af skoler fra hele landet.

Ved selvsyn kan alle se, at det hastigt går det forkerte vej for de mere end 400 år gamle bygninger. Vi er på vej ind i en højkonjunktur, så lad os håbe, at pengene sidder lidt mere løst de næste år.

Postkort fra Quedens Gaard. Poststemplet 1933. Egen samling

Gårdmiljøet Quedens Gaard 2017

Café Quedens Gaard

Trine fra Skoletjenesten i Sortebrødregade, hvor hun tager skolebørnene med tilbage i tiden