Sønderportsgade 1

Vestkysten 1. juni 1977

Byggede hus om igennem otte år

Har selv klaret det meste af arbejdet

Otte har det taget for Jette og Finn Lydom at blive færdige med ombygningen af huset i Sønderportsgade.

Det meste af arbejdet har de klaret selv i årenes løb, men til det udvendige byggeri, der også omfatter restaurering af bindingsværk, måtte der dog håndværkere til.

Huset har beholdt det gamle præg, og facaden er uændret.

Set fra gården er der derimod sket store forandringer. Selve huset er fra omkring 1580, men for omkring 200 år siden begyndte de forskellige ejere at bygge forskellige tilbygninger til. Disse var af ret tilfældig karakter, bl.a. var der på en del af bygningerne paptag!

Alt dette er nu blevet revet ned og huset ført tilbage til sin oprindelige skikkelse.

Men det er kikke kun familien Lydom, der kan være tilfredse med det endelige resultat. I Riberegisteret fra 1969 står der blandt andet om husets gårdside, at de mange tilbygninger til gårdsiden burde fjernes.

Jette og Finn Lydom har boet og haft forretning i ejendommen siden 1966, hvor de først lejede sig ind. I november 1968 købe de huset, og kort tid efter gik de i gang med restaureringsarbejdet.

Først lavede de det indvendige i orden, og i 1975 gik de i gang med ydersiden af huset. En sommer stod huset i flere måneder åbent til gårdsiden. Og en tid blev det holdt oppe af en donkraft! Meget af de gamle bindingsværk var pilråddent.

– Bagsiden af huset blev simpelthen revet ned og bygget op igen, dels med de oprindelige gamle materialer, dels med materialer vi tidligere har købt og gemt. Det gælder f.eks. de gamle tagsten, fortæller ægteparret. Desuden har vi fået skåret nyt bindingsværksbjælker til, og andre har vi fået fra kommunes lager.

– Vi har lavet det meste selv, ellers var det også blevet for dyrt, selv om vi nu får et tilskud til byggeriet. Men der er selvfølgelig mange, der har hjulpet. Og f.eks. har vi haft et fint samarbejde med den konsulent som blev sendt ud fra Det særlige bygningssyn i København, understreger Jette og Finn Lydom, som nu kan se frem til sommeren i en af de hyggeligste og smukkeste gamle gårde i Ribe.