25. juni 1880: Eksplosionen i Giørtz’s Fabrik

Berlingske Illustreret Tidende 11. juli 1880

Eksplosionen i Giørtz’s Fabrik i Ribe

Fredag den 25. juni 1880 blev der et stort røre i hele Ribe by. Det rygte, at der var foregået en stor eksplosion i Giørtz’s Dampvæveri i Tangegade, (nuværende Sct. Nicolaj Gade) forplantede sig med lynets fart gennem hele  byen.

Alle styrtede af sted i retning af fabrikken, som ligger lige udenfor den egentlige by, for at komme til vished i sagen. Rygtet viste sig nu desto værre at være alt for sandt. Den store smukke fabriksbygning var bogstavelig talt splittet og skilt ad.

Dampkedlen lå i den ene ende af fabrikken, på en side, hvor den løb ud i en sidebygning. Den meste af taget var løsrevet af denne sidebygning.

Af fabrikken selv var ligeledes størstedelen af taget falden ned. Alle ruder var sprunget, og murene sunkne i grus på den side, der vendte mod dampkedelen.

Bjælker, der målte tre kvarter i gennemsnit, var ved eksplosionen knækket som rør. Planker, træsplinter, jernvinduer, glasstumper, mursten og dele af dampkedelen fandtes spredt rundt om; mange af disse ting var trængt et godt stykke ned i jorden.

Eksplosionen var kommet aldeles uventet. Arbejderne i fabrikken skulle just til at samle sig til deres gerning.. Flere af dem stod i døren til fabrikken og samtalte; nogle befandt sig i inde i bygningen. Da lød pludselig et forfærdeligt brag, og i samme øjeblik indhylledes alle dens omgivelser i en kulsort damp.

De arbejdere, der havde stået i døren, ilede bort i alle retninger, men allerede regnede sten og bjælker ned. To blev dræbt på stedet, fyrbøderen livsfarligt såret og to andre slemt forslået.

Derimod led de, der var i fabriksbygningen ingen skade. Forskellige dele af bygningen faldt ned rundt om. Gasbeholderen, som ligger lige over for fabrikken, kun adskilt derfra ved den vej, som fører hen til banegården, blev der slået hul på.

En sten gik gennem banegården tag (banegården ligger omtrent 100 fod fra fabrikken) og øjenvidner ville endog have set sten falde ned på den anden side af jernbanen (en strækning på omtrent 250 fod). En svar 3 fod lang jernplade blev slynget lige over til banegården. En toft eller have, som ligger umiddelbart ved fabrikken, blev formelig oversået med nedregnende stumper; alle planterne i nærheden blev sværtede aldeles sort af dampen.

Braget af eksplosionen skal være blevet hørt over næsten hele byen, hvilket kan forklare, at så godt som alle ripenserne øjeblikkelig indfandt sig ved stedet for katastrofen. Forresten anses det for en stor lykke, at eksplosionen skete på den tid, den indtræf. En halv time senere ville alle arbejderne have været til stede og mange flere ville da sandsynligvis være kommet til skade. Årsagen til eksplosionen er endnu ikke opklaret og vil rimeligvis heller aldrig blive det. Kedlen er for nogen tid siden blevet underkastet den lovbefalede prøve, og det synes ikke, at der har været for stærkt et tryk på den, så man har kun løse gisninger at holde sig til i denne retning. Det lidte skade anslås til 120.000,- kroner.

1 kvarter = 15,693 cm

1 fod = 31,385 cm