Tilbageblik: 13. juli gennem tiden

Ifølge et telegram fra Ritzau d. 13. juli 1995, så skal 5.000 bilister, der benytter hovedvej A11 stoppes og interviewes.

Bilisterne vil blive spurgt om, hvor de skal hen og hvilken rute de agter at benytte. De 5.000 interviews skal munde ud i en rapport med forslag om, hvad man gør ved den befærdede hovedvej A11.

Rapporten skulle være udkommet i 1996…….

Berlingske Tidende fortæller d. 13. juli 1997, at Præsident Clinton har hyldet den danske journalist Jacob Riis for at dokumentere bunden af USA. En dokumentation der skulle være há medvirket til sociale reformer i landet.

JV kan d. 13. juli 2003 fortæller, at der er iværksætterboom i Ribe. Ribe Erhvervskontors officielle målsætning for hele året på 35 er længe nået og det lover godt for hele året.

Året efter i 2004 fortæller JV, at tilflytter Jeppe Søe og hans kone Pia Møller agter at lave en dokumentarfilm og 2. Verdenskrig.

13. juli 2006 fortæller JV, at vejarbejde i Hunde- og Grydergade giver store trafikale udfordringer for turister med campingvogn, der har forvildet sig ind på domkirkepladsen og ikke kan komme ud igen. Manglende skiltning gør det ikke nemmere at være turist.

Samme dag kan Berlingske fortæller, at en familiefar fra Ribe fik store ætsninger i munden, da han spiste en Kæmpe Eskimo fra Hjem-Is.

DR kan på denne dag for 8 år siden fortælle, at en gruppe ripensere agter at hædre Oscarvinder, Børge Ring med en Filmfestival.

Ugeavisen fortæller d. 13. juli 2010 at et russisk tv-hold er i Ribe for at filme til et russisk rejseprogram.

Billedet er ikke fra d. 13. juli – men en tidelig morgenstund 16. juli 2006