Tilbageblik: 75.000 kr. til P-skiltning

Smilende var store og pengene små, da Teknik og Miljø holdt udvalgsmøde i Ribe d. 14. november 2014. Ønsket og anbefaling lød på et elektronisk parkeringssystem til 2 millioner kroner.

Dette blev ikke imødekommet. Man fik 75.000,- kr. og udvalget skulle diskutere, hvorledes disse kunne bruges bedst.

Udvalgsformand, Anders Kronborg udtalte dengang ifølge Ugeavisen:

– Da jeg blev valgt ind i byrådet for 17 år siden, var der også problemer med parkering i Ribe.

– Men dem satser vi stærkt på at løse i denne byrådsperiode, lød det hurtige svar fra Anders Kronborg.

Se smilende og læs hele artiklen her: http://ugeavisen.dk/ribe/Udvalg-havde-moede-i-historiske-rammer/artikel/75898

Løsningen ses i dag, i form af to store skilte; Et ved Hvide Bro i Saltegade og et bag træerne på Rosen Allé.

I 2016 fik Ribe store elektroniske infoskilte ved indkørsel til byen. Historien melder ikke noget om, hvad disse skilte har kostet.

Parkering har været et issue i flere årtier. I 1967 roste man turisterne for at finde ud og parkere deres biler i sidegaderne.


Evnerne til at tænke langsigtet synes dog at have været større tilbage i tiden.

I starten af 70’erne var man klar over, at hvis man lavede gågade gennem hele Ribe, ville man miste en del parkeringspladser. Snakken gik på, om man kunne overtage parkeringspladsen ved Ribe Jernindustri. Vel og på mærke på modsatte side af Plantagevej/Saltgade, end hvor medarbejderne parkerer i dag.