Vægtergade 1

Vestkysten d. 22. juli 1977

Stor ejendom er under observation

En stor ejendom i Ribes bymidte synker! Hvorvidt der er tale om en midlertidig sætning, eller der er tale om noget vedvarende, kan der ikke siges noget om på nuværende tidspunkt, oplyser stadsingeniør A. Elmose, Ribe.

– Vi har fra bygningsmyndighedens side ejendommen under observation. Der er foretaget nivellement for at vi kan få konstateret, hvordan det udvikler sig med hensyn til sætningen af ejendommen, der ejes af Victor Petersen, Ribe.

Hvis der sker en yderligere sætning af ejendommen, kan det komme på tale at understøtte bygningen med pæle, men hvorvidt det bliver nødvendigt, kan der ikke siges noget om før undersøgelserne omkring bygningen er afsluttet.

Undersøgelserne vil eventuelt også påvise, om det er kulturlaget, som Ribe hviler på, der er sunket, og at det er årsagen til at bygningen synker.

– Det er den første henvendelse i mange år vi har fået hos kommunen om en ejendom, der synker, siger stadsingeniør Axel Elmose. (Fortsættes under billedet)

Umiddelbart er der ikke noteret flere artikler om Vægtergade 1, der har huset Ribe Stiftstidende og pt. er ved at blive bygget om fra ungdomsboliger, til familieboliger.

Bygningen var også i avisen i d. 14. september 1962. Men det var som baggrundsbillede og fordi en genial sjæl havde plantet træer lige midt i krydset. Sjovt at se, hvor meget træerne er vokset fra 1962 og til 1977. (Fortsættes under billedet)

Her har en turist fanget bygningen i 1971 – i farver og imens Ribe Boghandel havde adresse her:

Ribe Boghandel