Kanonkrigen mellem Ribe Domkirke og Riberhus

Den 12. august 1644 ankom Kong Frederik den III hær til Ribe. Frederik var på det tidspunkt Ærkebiskop i Bremen. Hærens opgave var at genindtage Slottet Riberhus. Slottet var blevet indtaget af svenskeren Torstenson.

Efter at slottet var blevet besat, havde svenskerne udbedret slottets fæstningsværker. 120 mand var klar til at forsvare slottet.

Det første Kong Frederiks hær gjorde, da den ankom, var at blokere Riberhus, så ingen kunne komme ind eller ud.

Tilbage i 1644, efter at man havde blokeret indgangen til slottet, hejste man kanoner op i Domkirkens tårn. Her fra begyndte man at bombe Riberhus. Svenskerne besvarede naturligvis ilden og beskød domkirketårnet og skulle efter sigende ha bortskudt en del af stempillerne i tårnets rækværk.

Allerede d. 29. august 1644 var kanonkrigen slut. Svenskerne havde overgivet sig.

De blev skænket livet og dagen efter blev der afholdt en takkefest i Ribe Domkirke, der skulle være vel dokumenteret.

Den 12. november samme år havde svenskerne fået nyt mod på at erobre Riberhus. Nu var Kong Frederik III nok ved at være godt træt af de svenskere og han sendt en overhær på 6.000 mand til Ribe.

De gik til angreb d. 21. december og 9 dage senere var det slut. Denne gang slap svenskerne ikke helt så let….

Danmarks Borgcenter lavede i 2012 en video omkring Riberhus Slot:

Kilde til tekst: Journalist K.H. Rosenstands Kronik i VESTKYSTEN d. 14.7.1944 under overskriften “Svenskerne i Ribe – Et 300 Aars minde”