Tilbageblik: Ribes renlighedssans – 1597 vs. 2017

Hvor ville jeg ønske at folk samlede deres hundelorte op på stien til den Gl. Kirkegård står der kort og godt i en besked, der er modtaget i dag, 24. august 2017.

En besked, der kan sættes i et historisk perspektiv, i det man på denne dag for 420 år siden faktisk inspicerede Sct. Nicolaj Gade for lort – eller skarn, som det hed dengang.

Reglerne var faktisk de samme dengang, som i dag; Man rydder naturligvis op efter sig selv.

Det var Ladefogeden på Riberhus Slot, der var på inspektion og indberetningen gik på, at der var så megen urenlighed med møg og skarn, at der hverken kunne komme vogne eller andet frem og tilbage i Sct. Nicolaj gade.

Nu var det jo nok ikke kun hunde høm-høm’er der flød i gaden dengang og selv om nogle sikkert glæder sig over, at roser i byen trives fortrindeligt i den megen møg og skarn, så er det stadigvæk lige klamt.

Som i dag, var der også dengang bøder for ikke at overholde reglen om at gøre rent efter sig selv. Jobbet med at holde et vågent øje med ripenserne var overgivet til byens bøddel. Til gengæld for hans ekstra tjans med at overvåge byens gader, fik han lov til at beholde de penge, han indkrævede.

I dag er det kun i ekstreme tilfælde, at politiet hiver bødeblokken frem. Når nu grænsekontrollen er overgået til hjemmeværnet, det administrative personale har taget over i blitzer-bilerne og der snakkes om at militæret skal tage over for urolighederne i vores kære hovedstad.

Så kunne man måske også overgive dette ansvar til byens vægtere?!

Man kunne ikke dokumentere den manglende renlighed med billeder i 1597 og de fleste ved vel nok, hvordan en hundelort kan se ud. Så her er et foto fra 1917, af Hugo Matthiessen, der tydeligt viser, hvordan møget og skarnet også flød i Fiskergade den dag…..

Historisk kilde: K.H. Rosenstands Kronik, Vestkysten 10.1.1947