2. marts 1960

Efter gårsdagens meddelelse fra lokoførerne om, at Ribe Station er blandt de 78 stationer, hvor man advarer om sikkerheden, er her et lille historisk tilbageblik.

Vi er i starten af marts 1960, hvor Vestkysten skriver:

Siden statsbanerne i Ribe i efteråret påbegyndte en omfattende modernisering af baneterrænet, er arbejdet skredet godt frem. Det er i store træk perron 2, der udvides og bliver ca. fem gange så bred som tidligere.

Desuden kommer der et nyt spor 2, et overhalingsspor, som det hedder på fagsproget, og som en ekstra finesse bliver der elektrisk sporskiftning på terrænet. (fortsættes under billedet)

Vestkysten 2. marts 1960

Det afhænger i nogen grad af vejret, hvornår moderniseringen er fuldført, men man er optimistiske og påregner arbejdet færdigt en gang i april måned.

D. 2. maj skriver Vestkysten, at arbejdet nu er så langt, at man har fået tilført de fornødne mængder sand, så perronen kan få samme høje som perron 1.

Vestkysten 2. maj 1960

Se eventuelt: Tilbageblik: 23. juli 1973