Kend din by: Fiskergade 3 – Slagterens hus

Et af Ribes mest markante og ældste bygninger. En Ribe-guide kan gå gennem fiskergade i søvne og alligevel kigge op på den sorte stang ud fra slagterens hus og berette om at den blev brugt til at tørre kød på. Trods rigtig mange billeder, så findes der vist ikke et foto, hvor man rent faktisk ser kød på flotte sorte stand ud for døren til Fiskergade 3.

Vestkysten 7. november 1956

Turistforening køber bindingsværkshus

Restaureringen påbegyndes straks

Ribe turistforening har af slagtermester Cajas Andresen, København, købt det gamle bindingsværkshus i Fiskergade kaldet ”Slagterens hus” og overtagelsen er sket.
I betingelserne for salget indgår, at sælgerens moder, enkefru Andreasen, skal blive boende i ejendommen for livstid.

Det er i år netop 25 år siden turistforeningens daværende formand, redaktør V. Willemoes påbegyndte forhandlinger med den smukke ejendoms restaurering for øje. Nu skal huset endelig restaureres, og istandsættelsen påbegyndes i de nærmeste dage efter tegning af arkitekt H.H. Engqvist fra nationalmuseet. Tømrer- og murerarbejdet skal udføres henholdsvis af firmaerne Wilh. Peters & Co. Og N. Blom.

Istandsættelsen skal ske i 3 etaper. Første etape omfatter istandsættelse af husets mur mod Skomagerslippe med tilhørende bindingsværk o. lign., samt en tætning af husets tag. Disse arbejder skal være fuldført, inden vinteren sætter ind.

Det er meningen at udføre anden etape i 1957, men hvad denne og tredje etape kommer til at gå ud på vil først fremgå af nærmere forhandlinger mellem arkitekt Engqvist og turistforeningens bestyrelse.

Hvorom alting er må det hilses med glade, at man efter de mange år er nået så vidt med istandsættelsesplanen angående det højst interessante gamle hus, og at det er kommet i turistforeningens eje.

Fiskergade 3 – vi er muligvis helt tilbage i 50’erne… Foto: Hans Henrik Engqvist. Kilde: Sydvestjyske Museer

Fiskergade 3. Foto: Hans Henrik Engqvist. Kilde: Sydvestjyske Museer

Et kig ned af Fiskergade mod Overdammen. Fiskergade til højre. Vi er muligvis helt tilbage i 50’erne. Foto: Hans Henrik Engqvist

Et kig ned af Fiskergade mod Overdammen. Fiskergade til højre. Vi er muligvis helt tilbage i 50’erne. Foto: Hans Henrik Engqvist

Fiskergade 3. Foto: Hans Henrik Engqvist. Kilde: Sydvestjyske Museer

Fiskergade 3. Foto: Hans Henrik Engqvist. Kilde: Sydvestjyske Museer

Fiskergade 3. Foto: Hans Henrik Engqvist. Kilde: Sydvestjyske Museer

Fiskergade 3. Foto: Hans Henrik Engqvist. Kilde: Sydvestjyske Museer

Fiskergade 3. Kilde: Sydvestjyske Museer

 

Fiskergade 3 – Mellemslippe til venstre. Foto: Hans Henrik Engqvist. Kilde: Sydvestjyske Museer

Et kig ned af Fiskergade mod Overdammen. Fiskergade 3 til højre. Håndværkerne er ved at renovere Fiskergade 3. Foto: Hans Henrik Engqvist

Et kig op af Skomagerslippe, med Grønnegade i baggrunden. Foto: Hans Henrik Engqvist. Kilde: Sydvestjyske Museer

Et kig op af Skomagerslippe, med Grønnegade i baggrunden. Foto: Hans Henrik Engqvist. Kilde: Sydvestjyske Museer

Et kig ned af Fiskergade mod Overdammen. Fiskergade til højre. Foto: Hans Henrik Engqvist

Et kig op af Skomagerslippe mod Grønnegade. Foto: Hans Henrik Engqvist. Kilde: Sydvestjyske Museer