Von Støckens Plads 2

Vestkysten 4. november 1960 under overskriften Gammel Ribebank i smuk nybygning

Mandag morgen åbner en af landets ældste bank – Ribe Discontobank – i en smuk nybygning på v. Støckens plads. Den 105-årige bank har med denne nybygning fået smukke moderne og tidssvarende lokaler, og det er en smuk ejendom, man har bygget på den plads, der i mange år skæmmedes af en faldefærdig bygning, der ikke så godt ud på den ellers så smukke plads over for Ribe Rådhus. (Fortsættes under billedet)

Postkort fra 1917. Den gamle bygning ses til højre i billedet. Kan man drømme om, at tagkonstruktionen på den nuværende bygning bliver ændret, så den minder om den gamle?

I de hidtidige lokaler siden 1877
Efter at initiativrige mænd for over 100 år siden havde taget det første skridt til oprettelsen af Discontobanken, hvade banken i de første år til huse i lejede lokaler og boede forskellige steder indtil man i 1877 flyttede ind i den hidtidige smukke bygning i Stenbogade, der som bekendt nu af banken er solgt til VESTKYSTEN.

Det er bankens direktør, Rich. Hyldahl, der har været den drivende kraft for at få gennemført byggeriet af den nye bygning, der i høj grad pynter på byen.

Pladsen godt udnyttet
Efter at bankens bestyrelse for et par år siden havde vedtaget at købe den gamle ejendom med grund på V. Støckens plads , gik man så småt i gang med at projektere en moderne nybygning på stedet, og for godt et års tid siden besluttede man at bygge. Det må erkendes, at pladsen er blevet godt udnyttet. Der er endda mere plads i kælderafdelingen, idet bygningen hernede går ind under facaden ud mod syd.

Moderne boksanlæg
I kælderen findes et moderne boksanlæg. Man kommer hernede først ind i smukt forrum, fra hvilket man kan komme ind i et stort bestyrelsesværelse, arkiv, frokostrum for personalet og et såkaldt bøjlerum, hvorfor man kan fjernstyre de forskellige lys- og varmeinstallationer, ligesom man herfra regulerer de moderne luftanlæg, der sørger for frisk luft i lokalerne. Fra sidstnævnte anlæg går ledningerne til en moderne luftsluse over indgangsdøren. Denne forhindrer kold træk i lokalerne, selv om døren ofte er åben som følge af ekspeditioner.

Selve inventaret er holdt i teak-træ, og man har et stort hensigtsmæssigt ekspeditionslokale. Under skrankerne sørger transportbånd for at føre sagerne fra ekseditionen til kassen. Man har i øvrigt været så forudseende at afsætte plads til 2 kasserere.

Nationalmuseet har givet bygningen sin velsignelse
Selve bygningen pynter og tager sig repræsentativ ud på denne plads, og man har da også for længst fået nationalmuseets velsignelse for dens arkitektur.

Banken åbner mandag
Man tager som omtalt nybygningen i brug mandag morgen, og direktør Hyldahl lægger ikke skjul på, at man ikke er ked af, at der mandag formiddag kommer interesserede for at bese den nye bank – også selv om de ikke kommer som kunder.

I anledning af færdiggørelsen har man for øvrigt til søndag aften inviteret håndværkerne og andre, der har haft opførelsen af den nye bank at gøre til en sammenkomst på Dagmar, hvor der vil blive en beskeden spisning, og førstkommende torsdag aften indvier bestyrelsen og repræsentantskabet bygningen med en sammenkomst i de nye lokaler i direktør Hyldahls lejlighed.

Banken vil senere skænke et smukt beløb til udsmykning af v. Støkens plads

På pladsen foran banken – v. Støckens plads – bil kommunen efter budgetbehandlingen i foråret lade indrette et smukt lille anlæg, men i en samtale i anledning af åbningen, lægger direktør Hyldahl ikke skjul på, at bankens direktion og bestyrelse har besluttet senere at udsmykke pladsen med et eller andet kunstværk. Men i første omgang glæder vi os alle til at kunne tage de nye lokaler i brug, og dette gælder ikke mindst personalet.

Håndværkere, der har udført arbejdet
Følgende arkitekter, ingeniører og håndværkere har udført arbejdet: arkitekt, Brockmann Peter, Aarhus, ingeniør Rasmus Nielsen, Højbjerg og elektroing, Axel Larsen, Aarhus, murermester Anton Hansen, Gredstedbro, tømrerarbejdet: W. Peters & Co, Ribe, snederarb: Johs. Nielsen og søn, Ribe, varme og sanitet: gas- og vandmester Sørensen Fog, Ribe, blikkenslagerarb: M Petermann og søn, Ribe, el-installationer: N.P. Fogtmann og søn, Ribe, glasmester-arbejdet: Asbjerg Lauridsen og søn, Ribe, malerarb: Malerm. Thorvald Jensen, Ribe, boksanlæggene: Jægers pengeskabsfabrik, Aarhus, facadebogstaver m.v.: stenhugger Valdemar Sørensen, Ribe, forskellige arbejder og leverancer: bøssemager Jørgen Beck, Ribe, træpper mv. sadelmagerm. C. Stenderup Jensen, Ribe