Dagens Ribe Krønike: 06.11.2017

God energi i de nye kandidater

Næsten som i det nuværende byråd, var de nuværende byrådsmedlemmer henvist til tilskuer pladserne til aftenens debat hos Hotel Dagmar. Emner var mange og energien hos byrådskandidaterne var tilsvarende god og konstruktiv.

De garvede på tilskuerpladserne og dem der nok engang forsøger at få en tur i managen vil nok mene, at der blev delt lige lovligt mange gaver ud til vælgerne. Men det var nu rart at høre på ideerne for en gang skyld, uden at de blev skudt ned af de mange små ny-udklækkede økonomer.

De deltagende var: Danni Petræus, Konservative, Thomas Hauger, Enhedslisten, Klaus Sandfeld, Venstre, Mikkel Ammitzbøll, SF og Karen Sandrini, Socialdemokratiet
I introen fra paneldeltagerne kunne man både høre lovning på nye cykelstier, ny asfalt til de eksisterende, bedre svømmehal, bedre kulturtilbud for børn og unge, billigere adgang til byens museer for de ældre og flere uddannelsestilbud i byen.

Flere paneldeltagere slog også med det samme fast, at det var vores kommune og ikke dem i Esbjerg – med speciel adresse til JV og journalisten der havde dækket sidste uges paneldebat.

Thomas Hauger var dog realistisk nok til fra start at melde ud, at det nok ville kræve 19 mandater til Enhedslisten, hvis hans ønskeliste skulle komme ripenserne til gode.

Der blev da også hurtigt, fra en af de garvede på tilskuer rækkerne spurgt til, hvor pengene skal komme fra. Mindre bureaukrati syntes der at være enighed om og til venstre fra mindre kunne dækningsafgift, højere skat eller andet også komme på tale. Hvor de Konservative også pegede på langt mindre investeringer i mursten.

En daglig bruger af Kraftcenter Ribe ville høre, om kandidaterne ville kæmpe for bevarelse af centeret. Hertil bekræftede hele panelet.

Et værested for de unge kom også hurtigt op og vende. Her syntes de økonomiske tanker dog at komme i spil. SF, Ø og S mente at pengene skulle komme fra fonde og at de unge selv måtte noget mere på banen for at få dette på benene.

Danni P pegede naturligvis på partikammeraten Peder Tørnqvists projekt omkring remisen og Klaus Sandfeld pegede forsigtigt på, at et sådant sted hørte til ved Ribe Fritidscenter.

En erhvervsdrivende i byen, uden bopæl i Ribe, ville høre om kandidaterne i tilfælde af valg, ville hjælpe ham med en parkeringslicens. Ja lød svaret prompte fra Karen Sandrini.

Sandrini og Mikkel var også meget klare i spyttet, da de blev spurgt til, om flere skulle have mulighed for at får førtidspension i Esbjerg Kommune. Ja lød svaret, hvor de Konservative var noget mere forbeholdne og henviste til eksisterende muligheder med flexjob og andet.

Parkeringssituationen i Ribe var naturligvis også oppe og vende. Her har Klaus Sandfeld tidligere markeret sin holdning omkring mere hensyn til de erhvervsdrivende i byen og den konsekvens det havde, at man fjernede et halvt hundrede parkeringspladser sammen med den gamle domkirkeplads.

SF var ude i nogle kreative løsninger med el-busser og piccoloer til at køre Hotel Dagmars gæsters biler til og fra parkeringspladserne, som set på film.

Konservative mente at en markering af kørebanen langs torvet skulle markeres op med træer og at det digitale parkeringssystem er løsningen – sammen med en P-App, der henviser gæsterne, så snart de ankommer til Ribe.

Aftens største uenighed kom omkring, hvorvidt der er p-pladser nok i høj sæsonen eller ej – også på fjernparkeringerne.

Thomas Hauger, bosiddende i Præstegade ville være ked af, hvis ikke han længere kunne få lov at parkere ved sit hjem. Mikkel Ammitzbøll fra Bispegade havde det på samme måde.

En anden spørger ville have panelets holdning til borgmesterens udmelding omkring fratrædelsesbetaling til kommunaldirektører. Her syntes at være bred enighed om, at dennes udmeldinger i pressen ikke havde været for heldige og at de gerne ville være med til at klæde kommunens ansættelsesudvalg bedre på.

Danni Petræus fra de Konservative slog en vigtig pointe fast i sin afrundingstale. De Konservative er faktisk det parti, med største mulighed for at få lokale kræfter i byrådet. Hos både Venstre og Socialdemokratiet skal man langt ned af listen for at finde lokale kræfter.