Kend din by: Det Gamle Apotek

Ribe Folkeblad d. 10. maj 1977

Den sidste ydre afpudsning af det gamle apotek i Ribe er nu færdig.

Det er murene i gavlhuset som kan ses i apotekets gård, der har været genstand den senere tids restaurering og reparationsarbejde.

I dag fremstår bindingsværkbygningen nykalket og nytjæret i den smukke gamle gård.

Men der ligger et stort arbejde bag den nuværende fremtoning.

– Heldigvis er det ikke svært at skaffe håndværkere, der stadig mestrer de gamle håndværksmetoder, så det færdige resultat bliver så lig det oprindelige som muligt, oplyser arkitekt Steffen Søndergård, Ribe.

– Tavlen d.v.s. murværket mellem bindingsværksbjælkerne er blevet repareret og udskiftet, hvor det var nødvendigt. Og også bindingsværk er blevet skiftet ud. Mange stedet har man dog kunne nøjes med en såkaldt ”udslusning”. Den består i, at små stykker træ sættes ind i det oprindelige bindingsværk, så reparationerne er næsten usynlige.

– Som sidste hånd på værket er brolægningen også blevet repareret, hvor det var nødvendigt, ligesom porten mod Fiskergade er blevet istandsat.

– Arbejdet på apoteket er ligesom restaureringen af den gamle Toldbod udført for de penge, der blev givet fri til beskæftigelsesarbejder.

– Under hele arbejdet har vi desuden draget nytte af kommunens lager af gamle bygningsdele. F.eks. har man gamle munkesten af andre formater, end man nu laver. Det gør også arbejdet billigere, at man kan bruge de gamle sten.

Også de gamle bordursten der bruges i brolægningen, er på lager.

– I det hele taget kan man mærke, hvordan Ribe er indstillet på restaureringsarbejder på de gamle bygninger. Både fra beboerne og kommunen gives der opbakning til projekterne. F.eks. er lageret af gamle bygningsdele tegn på et initiativ og en service, man vist ikke finder mage til andre steder, understreger Steffen Søndergård.

Se også: Ribe før og nu: Apotekergården