Tilbageblik: Da man ville rive Hans Tausens Bispegård ned

Ukendt avis og dato, men bagsiden af artiklen nævner et arrangement – i en helt anden forbindelse – d. 19. februar 1933

Magister Hugo Matthiessen foretaget en ny undersøgelse

Det bekræftes, at bygningen stammer fra Hans Tavsens tid

Museumsinspektør, Magister Hugo Matthiessen har – foranlediget af det røre, der er opstået i pressen ved meddelelsen om, at Ribe Byråd havde påtænkt at nedrive den på Hans Tavsens Bispegaards grundstående gamle bindingsværksbygning – i går og i dag opholdt sig i Ribe og har forhandlet bl.a. med borgmesteren og forskellige andre.

Endvidere har han i dag sammen med arkitekt Axel Hansen og Murermester H.P. Blom foretaget en fornyet undersøgelse af den pågældende bygning for at få klarhed over, hvorvidt huset ved en gennemgribende restaurering vil kunne sættes i brugbar og værdig stand.

Ved afbankning af puds på forskellige steder i bygningen viste det sig, at største delen af tømmerskelettet er i god stand. Formodningen om, at bygningen virkelig kan skrive sig fra Hans Tavsens tid bestyrkedes yderligere ved fundet af en bindingsværksdetalje – en konstruktion, som hører hjemme i tiden før år 1550.

Denne detalje er en særlig anvendelse af indvendige, skjulte skråbånd, som har forbundet og styret tømmerskelettet, de såkaldte ”ranker”.

Selvfølgelig kan en sådan undersøgelse af et i århundredernes løb stærkt ombygget hus ikke føres til bunds, før der ved en eventuel istandsættelse eller nedrivning bliver lejlighed til at se alle de skjulte dele af tømmeret.

Indsnit til en ”ranke” fandt man ved sidste undersøgelse i januar dette år på en af stolperne på gårdsiden. Denne gang konstateredes et lignende indsnit øverst på en af de højstolper, som har båret trekanten af den fuldstændig glatte nordgavl, som har stødt op til det i 1631 nedrevne, middelalderlige hus, hvor domkirkens lektor da havde bolig.

Museumsinspektøren er i eftermiddag rejst tilbage til København.

Fotoet der blev bragt sammen med artiklen. Gengivet med tak til Sydvestjyske Museer