Snedker Jens Christensen

25. december 1930

Tilbageblik over et langt og begivenhedsrigt liv

Juledag kan en gammel kendt og agtet borger, Snedker Jens Christensen, Grydergade, fejre sin 90-årige fødselsdag. Det er en sjældent kultiveret og dannet mand, der på denne store højtidsdag runder det tal kun få opnår, og han kan se tilbage ikke alene på et langt liv, men også på et såre omskifteligt og begivenhedsrigt liv.

Jens Christensen er født på Hedegaard i Hjortlund i 1840 og kom som ungt menneske i snedker- og tømrerlære hos Bygmester Christoffer Larsen i Vilslev og fik udlært på Fanø, hvorefter han i 3 års tid arbejdede hos Tømrer Madsen i Ribe.

I 1863 blev han indkaldt til soldatertjeneste og kom til Kiel, hvor han uddannedes som hornblæser. Han var derefter med i krigen, uden at han deltog i noget egentlig slag. Da Dannevirkestillingen blev rømmet, var han udkommanderet som tømrer ved denne stilling, og da vore folk retirerede glemte man Christensen, der først fik bud bagefter. Han kom derved på den forkerte side af fjenden og var i Flensborg nær blevet taget til fange.

Men tilfældet kom ham til hjælp, idet en Toldassistent Klustmann, som han kendte, forsynede ham med noget civilt tøj, og i den mundering passerede han de tyske linjer og forposter, naturligvis ikke uden vanskeligheder. Han blev anholdt et par gange, men slap dog atter fri og nåede Sønderborg, hvor han blev vel modtaget af Kaptajn Rosenkrantz, der gav ham 3 kr. og en uldtrøje, som Kaptajnens kone selv havde strikket. Christensen blev nu ansat som hestepasser hos Adjudant Kappel og i november 1864 hjemsendt.

I et års tid arbejdede Jens Christensen som snedker i Ribe, men hans udlængsel drev ham over havet til London, og halvandet år efter drog han kæreste over til ham og de blev gift. I London boede parret så i (i artiklen står der 8 år – rettet med blyant til 13) år og deres fire børn blev alle født her i denne store verdensby. Christensen arbejdede i den tid hos 3 forskellige mestre, men da hans kone ikke så godt kunne tåle klimaet og den berygtede London-tåge, rejste de hjem til Ribe igen og købte Guldsmed Terkildsens ejendom i Grydergade, hvor han næsten indtil nu har drevet snedkerforrretning. Han har jo ikke alene været almindelig snedker, men også det man nærmest vil kalde for kunstsnedker. I de sidste år har han således lavet nye violiner og repareret gamle.

Christensen er endnu rask og rørig selv om alderen naturligvis gør sig selv gældende. Som altid før følger han livlig med i, hvad der sker hjemme og ude. En frisindet og vidtskuende mand har han altid været, og det var ikke tilfældigt, at han i 1905 fulgte Det radikale Venstre ud af Reformpartiet.

For 3 år siden fejrede Christensen og hans hustru, der også er raks og rørig endnu, Guldbryllup. Der har været fire børn i ægteskabet, de tre er levende, en datter bor hjemme, en søn er cigarhandler i Grydergade og en søn er Fuldmægtig i Bankinspektoratet. (gift med Ebbe Brorsens datter)

Det fjerde barn døde som helt lille.

12. januar 1967 blev der i avisen bragt et foto af Snedkermester Jens Christensens møbler, der på dette tidspunkt var udstillet i Quedens Gaard

Gengivet med tak til Sydvestjyske Museer