Tilbageblik: Mange store problemer venter Ribe kommune

VESTKYSTEN 30. december 1960

Udtalelse af Venstres ordfører i byrådet Carl Johan Pedersen, i anledning af årsskiftet

I anledning af årsskiftet har vi bedt Venstres ordfører i byrådet, fuldmægtig Carl Johan Pedersen, give en udtalelse om året 1960. Carl Johan Petersen udtaler:

Det forløbne år har i særlig grad været præget af god beskæftigelse og stigende indtjening for de fleste erhverv i vor by, og det er mit håb, at der i det kommende år vil vise sig lige så stor aktivitet.

Det har endvidere været glædeligt at konstatere, at det nye industriområde, der er udlagt på Nørremarken, allerede har skabt god interesse, og det er mit ønske, at endnu flere håndværks- og industridrivende får øjnene op for disse i de kommende år, når området kan udbydes helt byggemodent med veje, kloaker, elektricitet og vand.

Der er her en mulighed for at skabe ny tilgang til byen med den heraf følgende øgede beskæftigelse og handel til glæde for hele vestbysamfundet.

Denne udbygning af et nyt industriområde- tillige med den normale tilvækst – skaber imidlertid allerede nu problemer for at skaffe nye boligområder.

Tangekvarteret er allerede på det nærmeste udbygget, og problemet er derfor at skabe tilstrækkelig plads for fremtid udvikling, en ting der i øjeblikket er under undersøgelse og behandling i byplanudvalget.

Ribe er stadig tiltrækkende for turister fra såvel ind- som udlandet havde indeværende års store besøg har vist med tydelighed, og det er derfor også af betydning, at særlig den gamle bymidte og engarealerne omkring byen bevarer deres karakteristiske træk, men samtidig må det ikke forsømmes at skabe tiltrækkende by for handel og erhverv, og en levende by for borgerne i deres daglige virke.

Det ville være ønskeligt, om den nye belysning, der for længst er vedtaget af byrådet, bliver fremskyndet – der henligger stadig mørke og trafikerede områder i byen.

I de kommende år forestår mange store problemer for Ribe kommune; det drejer sig om administrationsbygningen, skolebyggeri, hovedkloakplan, folkepensionistboliger, friluftsbad m.m., og det er vort håb, at alle disse store opgaver, der i årenes fremover vil påvirke økonomien stærkt, må løses i enighed og med blikket rettet mod borgernes behov og evne til at løfte opgaverne.

Mit ønske for året, der kommer, vil være god beskæftigelse og fremgang for byens borgere.

Ribe i december 1960, Carl Johan Pedersen