Lokalplan for Tange måske snart en realitet

D. 11. november 2013 sendte Esbjerg Kommunes Byfond en opfordring til Plan- og Miljøudvalget i kommunen, med opfordring til at få lavet en ny lokalplan for Tangekvarteret.

På informationsmødet med Ribe Lokalråd Midt d. 22. februar 2018 kunne man konstatere, at der endnu ikke var sket meget på den front.

Derfor blev indlægget ved arkitekt Karen Stoklund da også mere end historisk gennemgang af Tange kvarteret. Hvis man ser på et ældre oversigtskort over Ribe, vil man tydeligt kunne se, hvorfor det hedder Tange.

Kvarteret danner nemlig en tydelig tange ud til Råbe Østerå.

Kvarteret fortæller en vigtig historie om opbygningen af et kvarter rundt om statens første udflytning, nemlig åndsvagsanstalten – i dag Ribelund.

Der er det kendte ”Pipi-hus” (Liljebjerget fra 1907) og rækkehuse fra krigens tid, 1943 og sågar huse, der er indpasset i kvarteret fra 2014.

Men det er altså endnu ikke lykkedes kommunen at komme i hus med en ny lokalplan. Det synes dog at være målet, at dette skal være klar i slutningen af 2018.

Dette Ribe-Postkort viser Ribe Sygehus. Billedet er taget omkring 1906, idet Åndssvageanstalten endnu ikke er opført, men hegnet rundt om grunden er på plads. Bemærk Tangevej var på det tidspunkt et sølle hjulspor beregnet til hestevogne. Kilde: Torben Hestehave