Denne investering kan give Ribe Jernindustri overskud

Det går desværre ikke så godt for Ribe’s gamle hæderkronet virksomhed. Millionerne fosser ud af kassen, for at bruge en tidligere statsministers floskel.

Sangen om omstruktureringer og omorganisering er blevet sunget et par gang. Måske må vi bare indse, at tiden for den slags produktion i DK er historie.

Desværre. Ejendomsspekulation synes at være ledelsens sidste håb for at få vendt skuden. Alle virksomhedens aktiver i form af ejendommene på matriklen er flyttet over i et separat Holding selskab og der blev dermed gjort klar til at skille driften af jernindustrien ud fra bygningerne.

Ledelsen drømmer om at afvikle det hele til et nyt stort ejendomsprojekt, der skal give Ribe en ny bydel. For at give noget tilbage til byen må man forstå ifølge udtalelser fra direktør Michael Boel Olesen, direktør for virksomheden.

Denne har ellers haft rig mulighed for at betale tilbage til byen. Ifølge ois.dk er det nemlig Ribe Jern Ejendomme A/S der ejer en af Ribes største øjebæh’er – Sct. Peders Gade 4.

For nylig gav Kulturstyrelsen tilladelse til, at en gammel fredet bygning måtte rives ned. Ejeren havde ladet bygningen stå og forfalde og ny kunne den ikke længere reddes. Nedrivning var eneste udvej.

Samme strategi synes at være vejen for den historiske bygning i Sct. Peders Gade, der holder en af byens mange mindeplader for Oluf Ring. Der er hul ind i bygningens 1. sal og dermed adgang for vejr og vind. Bygningen vil forfalde hurtigt.

Kulturstyrelsen har tidligere givet Ribe Jernindustri afslag på at rive bygningen ned og omdanne den til privat parkeringsplads.

Men den historiske bygning behøver ikke gå en hård skæbne i møde. Det må være muligt for Ribe Jernindustri at tilføre nogle interne arbejdstimer på at få renoveret bygningen, inden det er for sent. Få noget overskydende intern arbejdskraft, praktikanter, folk i løntilskud eller andet til at bruge nogle kræfter på at få bygningen bragt i orden.

Se, det vil være en meget konkret tilbagebetaling til Ribe – ikke bare en bydel i papmache.

Én fugl i hånden er bedre end 10 på taget.

God Pinse!