Ellemann og Sandrini i Holland

En af miljøminister Jacob Ellemann-Jensens første opgave som minister var at tage til Holland. Her var Vadehavet på agendaen.

En ny deklaration, den såkaldte Leenuwarden-deklaration blev nemlig underskrevet som afløser for Tønder-deklarationen fra 2014.

Deklarationen fastsætter rammerne for samarbejdet om Vadehavet mellem Tyskland, Holland og Danmark.

Ved samme lejlighed overgik formandsposten fra Holland og til Tyskland.

Som repræsentant for Esbjerg Kommune deltog Karen Sandrini. Om weekenden i Leenuwarden siger hun:

– Det har givet mig et fint indblik i det samarbejde, som ligger i arbejdet omkring vores verdensarv. Det var så vigtigt, at de tre lande var enige i deklaration, så overværelsen af ministerunderskrivningen var suveræn