14. juli

1873: Tre grunde med huse i Puggaardsgade købes af Ribe Katedral Skole. Anmodes om hurtig nedbrydning. Lige siden og også i 2017 er der indkørsel til skolegården her.

1914: Mindesten ved Sct. Catharinæ Kirke indviet. På den ca. 4 m. høje sten af Carl Brummer står: Til minde om de under kampene for Sønderjylland faldne krigere fra Ribe Købstad og Herred. Stenen stod frem til 1928 i et lille anlæg ved Dagmarsgades nordside

1944: Rosenstand Kronik Svenskerne i Ribe – Et 300 aars minde. Journalist K.H. Rosenstand skriver om svenskernes besættes af slottet Riberhus i 1644

1960: Dødsannonce Vognmand Jens Larsen. Efterlader sig 6 børn

2000: Jørgen Nystad, Amtskontorchef, 70 år

2005: Hans Hansen, 70 år Hans Hansen, Lille Hans, ildsjæl Ribe Boldklub, 70 år

2005: Verner Andersen, 57 år, 25 års jubilæum Ribe Kirkegård

2008: Vadehavsregatta

Mindestenen for de falde i kampene for Sønderjylland, afsløres 14. juli 1914. Gengivet med tak til Sydvestjyske Museer

Post navigation