Kai Hyphoff Rosenstand

Kai Hyphoff Rosenstand (født 1892, død 30. december 1971) var en lokaljournalist i Ribe, der foruden sit daglige virke, også skrev en række historiske kronikker, der den dag i dag er vigtige kilder i Ribes historieskrivning.

Størstedelen af tiden skrev han for Vestkysten. I et portræt skrev avisen; “ingen kendte som han byens historie, og få nærede en sådan kærlighed til sin by, som han gjorde det.”

1939

21. juli 1939 – Ribe Holme i historisk Belysning

15. september 1939 – Ribe Markeder i gamle Tider

22. september 1939 – Da Christian IV. vilde gennemgrave Ribe Holme

6. oktober 1939 – “Taarnborg” i Ribe

15 december 1939 – Sancta Katharina i Ribe


1940

  1. november 1940 – Sct. Clemens Kirke i Ribe

23. februar 1940 – Ribe i ældre dansk Malerkunst

  1. marts 1940 – Kendte Ribe-Navne omkring en gammel Slippe

20. april 1940 – Den offentlige Renlighed i Ribe i gamle Dage

31. maj 1940 – Da Ribe-Drenge sang i Kirkens Kor

21. juni 1940 – Forløberne for Ribe Stifs Landemoder

12. juli 1940 – De Ribe Spillemænd

26. juli 1940 – Bogtrykkunsten og Ribe

16. august 1940 – Gamle Ting i Sortebrødrenes Kirke i Ribe

23. august 1940 – Et Ribe-Gadenavns Oprindelse

30. august 1940 – Skiltekultur i gamle Byer

13. september 1940 – Da det sidste Skib løb af Stabelen i Ribe

20. september 1940 – Sct. Peders Kirke i Ribe

18. oktober 1940 – Da Jernbanen kom til Ribe

22. november 1940 – Fra Svendekro og Lavshus

29. november 1940 – Helligåndsgaarden i Ribe

6. december 1940 – Tre Raadhuse i Ribe

1941

10. januar 1941 – Da Ribe fik sin første Doktor

16. januar 1941 – Arbejdsløshedsforanstaltninger i det gamle Ribe

28. februar 1941 – Da Filmen kom til Ribe

4. april 1941 – Ribe og Christian den Fjerdes Handelskompagnier

25. april 1941 – Fra Cyklens Barndom i Ribe

10. maj 1941 – Ejendomsretten til Ribe Holme i ældre tid

23. maj 1941 – Dominikanernes gamle Kloster i Ribe

13. juni 1941 – Skibsfart paa Ribe i gammel Tid

20. juni 1941 – Lidt om Ribes Handel i gammel Tid

4. juli 1941 – Da Ribe endnu var Søfartsby

11. juli 1941 – Om Ribe-Tobak i gamle Dage

5. september 1941 – “Vi sejled op ad Aaen”

1942

9. januar 1942 – Omkring Ribe Domkirke

16. januar 1942 – En Ribe-Kirke i Forfald

23. januar 1942 – Fra Sortebrødrekloster til Almindeligt Hospital

6. februar 1942 – Lidt om Ribe Domkapitel

13. februar 1942 – Da Seem Bønder stredes med deres Præster

13. marts – Skatteligning i Ribe for 3-400 år siden

12. juni 1942 – Om Boligforholdene i det gamle Ribe

30. juli 1942 – Blodige Markedsdage i Ribe

23. august 1942 – Om Klædedragten i det gamle Ribe

11. september 1942 – Et Overfald ved Sct. Hans Marked i Ribe

2. oktober 1942 – Omkring et gadenavn i Ribe

20. november 1942 – Omkring gamle Ribe-Gader

1943

12. februar 1943 – En primitiv opvarmning af Ribe Domkirke

2. juli 1943 – Lidt om Kakkelovne

27. august 1943 – Ribe Kammersluse

17. september 1943 – Da vi rejste Dagmarstatuen i Ribe

24. september 1943 – Kreaturfolden paa Ribe Holme

8. oktober 1943 – Paa Ribe Holme

5. november 1943 – Om Vare- og Priskontrol i det gamle Ribe

3. december 1943 – Af Ribe Kanalhus’ saga

10. december 1943 – Fra Stormfloden, der fik Ribe Kanalhus flyttet

1944

14. juli 1944 – Svenskerne i Ribe – Et 300 års Minde

18. februar 1944 – Da Ribe fik Damper

21. juli 1944 – Da der vævedes Hørlærred i Ribe

28. juli 1944 – En Ribedreng husker Dyrskuer

18. august 1944 – Bedemanden i Strid med Ligbærerlauget

8. september 1944 – Ribe Bys Ugeblad

15. september 1944 – Lidt om Ribes gamle Skibsfart

23. september 1944 – Da Christian IV vilde forbedre Sejladsen til Ribe

29. september 1944 – En Strid om en gammel Ribe-Brønd

3. november 1944 – Toldforvalteren om Ribe Toldsted

11. november 1944 – Gamle Gadenavne i Ribe

15. december 1944 – Hotel “Riberhus” Bygning 100 Aar

1945

19. januar 1945 – Det gamle Skuespil har Rod i Ribe

3. februar 1945 – Tietgen byggede Ribe-Vedsted-Banen

16. februar 1945 – Ribe har endnu sin Rebslager

23. februar 1945 – Købmandshandel i det gamle Ribe

9. marts 1945 – Ribe-Øl

16. marts 1945 – Lidt om Ribe-Træsko

6. april 1945 – En Storbrand i det gamle Ribe

14. april 1945 – Krammarkeder i det ældre Ribe

4. maj 1945 – Om Haandværkslaug i det gamle Ribe

27. juli 1945 – En gammel Model af Ribe Domkirke

1946

  1. februar 1946 – Den amerikanske Turistby, hvor Ribehuse dominerer

22. februar 1946 – Da Ribe skulde plyndres i 1864

24. maj 1946 – Omkring Ribe-Sangen

7. juni 1946 – Omkring Ribe Stifsmuseum

14. juni 1946 – Lidt omkring et gammelt Billede

12. juli 1946 – Om Barnedaab i det gamle Ribe

26. juli 1946 – Den antikvariske Samling i Ribe

9. august 1946 – Ribe Storke

11. oktober 1946 – Omkring Ribe Østeraa

18. oktober 1946 – Et 40 Aars Ribeminde

25. oktober 1946 – Et Hundredaars-Minde

22. november 1946 – De malede Kunstnere og Ribe

1947

10. januar 1947 – Om Renlighedssansen i det gamle Ribe

17. januar 1947 – Lidt om Ribes sidste Melmølle

14. februar 1947 – Det Riber Taarn

28. februar 1947 – Hvad et gammelt Ribebillede fortæller

7. marts 1947 – Hvor laa Ribe ældste Kirke?

11. april 1947 – Ribe-Varde, Skibe og Handel

25. april 1947 – Hvor laa Ribes Graabrødrekloster?

9. maj 1947 – Omkring Sct. Laurentii Gade (Ribe) i Ribe

30. maj 1947 – Spillemand spille paa Strenge

6. juni 1947 – En gammel Skandale i Ribe Domkirke

21. juni 1947 – Da Ribe fik Jernbane

18. juli 1947 – Sancta Karen i Ribe

25. juli 1947 – Da Ribe havde et Nonnekloster

29. august 1947 – Omkring et Epitafium i Ribe Domkirke

26. september 1947 – Sct. Jørgen hjem efter 100 Aars Fravær

7. november 1947 – Omkring et gammelt Markedsbillede

1948

6. februar 1948 – Vor sorte Ven

3. marts 1948 – Byen ved Aaen

24. marts 1948 – “Den Gale Onsdag” m.m. i Ribe 1848

28. april 1948 – Sct. Jørgen-Gruppen i Ribe Domkirke

14. juli 1948 – Juli-Minder

10. november 1948 – Ribe Folkebibliotek 1898-1948

1949

27. januar 1949 – Et stormflodsminde

4. november 1949 – Gamle Ribe-købmænd

1950

22. februar 1950 – Ribes sidste rebslageri