4. marts

1526: Ærkedegn i Ribe, Mads Markvardsen bortlejer på kapitlets vegne en eng tilhørende St. Peders kirke liggende ved Kongens Holm for 1 mk. St. Peders kirke betaler samme årlige afgift til borgmester Peder Thomesen

1591: Sofia Iversdatter dør, datter af rådmand Iver Stub. Gift anden gang med Laurids Ægidiussen

1903: Conrad Daniel Berg dør, boghandler

solopgang bag Ribe Domkirke d. 4. marts 2018

Post navigation