30. december

1644: Svenskerne på Riberhus overgiver sig. Efter 9 dages krig overgiver svenskerne det besætte slot Riberhus

1842: Magistraten og borgerrepræsentationen beslutter at nedrive Nørreport

1955: Billeder af bagvand ved Ribe der dokumenterer bagvand som aldrig før, efter regulering og uddybning af Ribe Østerå ved Seem og Varming. Avisen anbefaler oprensning af Mølledammen

1960: Nytårstale af Carl Johan Pedersen. Nævner god vækst og det nye industriområde i Nørremarken. Godt gang i turismen, men at den gamle bydel skal gå i gå i spænd med væksten. Nævner blandt andet den nyvedtagne gadebelysning som eksempel. Nævner en række kommende problemer: Administrationsbygningen, skolebyggeri, hovedkloakplan, folkepensionistboliger, friluftsbad m.m., og det er vort håb, at alle disse store opgaver, der i årenes fremover vil påvirke økonomien stærkt

1966: Frederik Danielsen, Tømmerhandler dør

1971: Journalist K.H. Rosenstand dør, 79 år gammel. Har skrevet et utal af kroniker og artikler om byen og byens borgere. Der blev gjort tiltag til at udnævne ham som æresborger. Citat fra artiklen: men andre kræfter, der ikke forstod hvad byhistorie betyder, var imod dette, det kan kun beklages

Ribe Kammersluse d. 30. december 2018