27. september

1729: Ancker Anckersen, Dr.med. Beskikkedes som landfysikus og provincialmedikus i Ribe Stift. Og samtidig som stadfysikus i Ribe by. I 1732 fik Ancker Anckersen borgmester Carstensens gård. (Borgmester Caspar Christian) Gården var placeret i Sortebrødregade og strakte sig i nord til byens slippe og til Talkes vandbro. Gift med Ingeborg Christine Fridsch

1762: Anders Andersen Weis køber Torvet 2 . Hus, bestaaende af 8 Fag ud til Torvet, tillige med Vognskur, Værksted, Bryggers og Stald samt Indkørsel gennem Raamand Ussings Gaard for en Købesum af 570 Rigsdaler. Huset er i 2018 kendt under navnet Weis Stue

1811: Møde på rådhuset omkring brønden på torvet. Man kommer til enighed omkring adgangsforhold og vedligeholdelse

1960: Andelsmejeriet Riberhus har stoppet sit udsalg i Sct. Pedersgade og flyttet det til Plantagevej

1963: Skonnerten Meretha ankommer til Skibbroen. Det tager 7 timer at sejle skibet fra Kammerslusen og til Skibbroen. Der må 15 tons sandsække til, for at få den under broen ved omfartsvejen

1983: Tidligere fiskehandler Peter Hansen, Seminarievej 58, 70 år

2021: Foreningen Ribe Middelalder Marked (RMM) nedlægger sig selv

27. september 1963 – Meretha er endelige ankommet til Skibbroen