31. december

1720: Stormflod, en af de værste – hvis ikke den værste

1728: Brand i Korsbrødregaard

1798: Andreas Weis skriver klage til Ribe Byes Ugeblad. Klager over, at have betalt for et ugeblad, der ikke udkommer hver uge. Ribe Ugeblad udkom i 16 numre i 1798 og 9 numre i 1799

1845: Bestemmelserne for Ribe Lån og Sparekasse indsendes til Kongen. Tilladelsen gives og banken starter op i Sønderportsgade i 1846. Kæmner Westerby køber en bygning udskilt fra “Ehlers gård”. Hvor renseriet Tri har til huse i 1960. Iflg. Bestemmelserne skal Westerby stille en stue til rådighed på kontordagene

1899: Brand i Wolfhecels Tømmerhandel. Sidenhen Danielsens Tømmerhandel i Nygade. Det varede 2 dage at slukke branden

1902: De Sidste Vægtere. De besluttes at nedlægge vægterordningen (en kortvaring beslutning)

1942: Stor ølmangel i byen. Trods en forsyning på 70% af normalforbruget før krigen, kniber det med øl denne aften. Det er manglen på spiritus, der har øget efterspørgslen så meget, at der var mangel på øl

1948: Ribe Pigekor stiftes. Ribe Pigekor havde i mange år til huse i Brorsonsminde og var styret af korleder Elisa Vagnkilde

1971: Mangeårig leder af Ribe Bustation Niels Pedersen fratræder

1978: Slagterbutikken, Tangevej lukker. Chr. Schultz har drevet forretningen gennem 9 år, men har nu solgt bygningen, med henblik til omdannelse til privatbolig

1991: Heinz Lorentzen fratræder som Turistchef

1991: De ulovlige bådepladser langs stampemølleåen skal være fjernet. Krav fra Ribe Amt

1999: Domorganist Mogens Melbye går på pension. Har arrangeret sommerkoncerter i Ribe Domkirke i 26 år

2003: 18.107 indbyggere. Kilde Wikipedia i Gl. Ribe kommune

2009: 18.077 indbyggere. Kilde Esbjerg Kommune fordelt på ældredistrikt Ribe Nord og Syd

2010: Dagmargades Vandværk tages ud af drift. Dagmargades Vandværk tages ud af drift. Det 123 år gamle vandværk leverer sine sidste dråber vand

2010:  17.928 indbyggere. Kilde Esbjerg Kommune fordelt på ældredistrikt Ribe Nord og Syd

2011: 17.879 indbyggere. Kilde Esbjerg Kommune fordelt på ældredistrikt Ribe Nord og Syd

2012: 17.826 indbyggere. Kilde Esbjerg Kommune fordelt på ældredistrikt Ribe Nord og Syd

2015: 8.126 indbyggere. Kilde Esbjerg Kommune for Ribe

2016: Forpagterskifter Ribe Vandrehjem. DanHostel (Ribe Vandrehjem) skifter forpagtere. Jens Philipensen og Gudrun Riishede stopper efter mere end 30 år. Claus Pedersen og Lulu Hjarnø tager over

2016: Centrum Kiosk, Dagmarsgade v. Ove Madsen lukker. Centrum Kiosk, Dagmarsgade v. 65 årige Ove Madsen lukker efter 40 år (Ikke alle år på samme adresse)

2019: Ribes indbyggertal ender på 8316

2020: Bjarne Clement og Karen Nørgaard stopper som ledere af Ribe Vikingecenter

Ribes sidste vægtere fotograferet i 1902. Fra venstre: Gissing, Poulsen, Nielsen og Christensen. Foto: Anna Bojsen

Post navigation