19. marts

1644: Svenskerne besætter Ribe og Riberhus Generalmajor Karl Gustav Wrangel bor på Riberhus

1712: Johannes Ocksen bliver Biskop i byen Køber samme år Biskop Muus’ have mellem Skibbroen og Grønnegade. Men blev hurtigt forflyttet til Aarhus.

1948: Rigsdagen vedtager at loven om at ændre Ribe Statsseminarium til Fællesseminarium. Vedtages enstemmigt

1969: 35 års jubilæum Ribe Roklub

1972: 3 billeder af Damplokomotiv R963 ved Ribe Banegård og Jernbanebroen. Billederne er taget af Gunnar W. Christensen

1983: Direktør K. Heide Andersen fratræder som løjtnant efter 19 år Bliver efterfulgt af Oversergent Palle Rosenmai

1991: Det netop udgivet Kommuneatlas trækkes tilbage. Det er smæk fyldt med fejl og Planstyrelsen trækker det tilbage

Ribe Katedralskole 19. marts 2013 – vinteren har ikke sluppet sit tag endnu

Post navigation