2018

1 april: Anne Schested Hansen og Jonas Grønbech Sørensen overtager Ribe Camping

25. april: Infomøde om Højspændingsmaster øst om Ribe. Energinet informerer om planerne omkring højspændingsmaster øst om Ribe og over Ribe Østerå. Infomødet har stor bevågenhed og ripenserne er meget kritiske omkring planerne

1 september: Inge Bøgh Jensen sælger butikken Moxi til Niels Frandsen.