1. september

1725: Kirurg Johan Friederich Henckel får konkurrence. Familien Henckel skal med her, idet den synes at være forbundet med stort kaos. Johan Friederich kom fra Düdersted til Ribe i 1687. Blev gift med Anna Katherine. I 1694 blev Johan Friederich såret i nogle spetakler hos hospitalsforstanderen. I 1702 blev han idømt bøder for overfald. To døtre overfaldt i 1726 konkurrenten Hans Henrich Schytte. En datter Kathrine Elisabeth blev forført af Johannes Becker. Johannes Becker gav hende fosterfordrivende medikamenter, så hun døde.

1899: Undervisningen starter i Ribes Private Seminarium. Skolen indvies først d. 15. september. Skolen startede i lokalerne, Kurveholmen 2

1903: Chr. L. Grottrup overtager forretningen Von Støceksn Plads 3. Driver forretningen frem til 1941

1909: Marmor mindeplade opsat på Torvet 17 for Biskop Jens Dinesen Jersin. På pladen står: I Ribe ældre bispegaard, som laa her, boede 1629-34 Biskop Jens Dinesen Jersin og forfattede her sine udmærkede opbyggelsesskrifter. Teksten er udformet af Stiftamtmand Stemann

1917: Hugo Matthiessen påbegynder sin fotografering af Ribe. Nationalmuseet sender Hugo Matthiessen til Ribe for at gennemfotografere byen

1928: Boghandler Chr. L. Grottrup, 25 års jubilæum som forretnings- og borger i byen

1939: Rosenstand Kronik om Skibbroen 29. Også kaldet Aldershvile eller Den engelske villa

1940: Rued Emmanuel Langgaard flytter til Ribe. Rued Emmanuel Langgaard flytter til Ribe. Flytter ind i Gravsgade 21

1957: Toldforvalter Ellen Wolden Ræthinge, 40 års jubilæum. Danmarks første og eneste toldforvalter

1957: Forretningen Von Støckens Plads 3 overtages af Th. Simested

1959: Sygehusleder og overlæge David Bøggild, 25 års jubilæum på Ribe Sygehus

1959: Hotel Riberhus lukker og omdannes til Alderdomshjem. Omegnskommunerne Nr. Farup, Øster Vedsted, Vester Vedsted og Seem har købt hotellet af Chr. Ervald. Pris 214.350,- kr.

1971: Under trusler om dagbøder, er ejeren af Klostergade 12 dømt til at genopføre de to skorstene, som ejeren har fjernet på huset. Der skrives historie, da Vestre Landsret mødes i byrådssalen (dato for mødet ukendt) for at tage stilling til en principiel sag. Ejeren har fjernet to skorstene, imod tinglyst servitut. Ejeren dømt til at genopføre

1977: Legetøjshandler Lily Schmidt, Overdammen 1, 25 års jubilæum

1977: Ribe får sin første gågade. Passagen Tømmergangen er byens første gågade

1978: Redaktør A. Lau kan fejre 40 år som aktiv lokaljournalist. Trækker sig samtidig tilbage

1978: Arbejdet med Nørremarksvej skrider frem. Foto af svinget fra Ribe og ud mod Nørremarken, med teksten, at arbejdet forløber godt

2018: Inge Bøgh Jensen sælger butikken Moxi, Saltgade 2, til Niels Frandsen